Okusi Primorske, ProEko in Biozel- trije akronimi projektov sodelovanja, ki nas nadejajo z doseganjem novih ciljev v prihodnjem letu in pol.

 

Sreda, 16. februar 2022

Na 6. Javni razpis za podukrep 19.3 priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine je LAS med Snežnikom in Nanosom kandidiral s 3 vlogami, katerih skupna zaprošena vrednost znaša 281.672,85 eur.

LAS med Snežnikom in Nanosom je v zadnjih 2 mesecih skupaj z nekaterimi slovenskimi LAS-i in s partnerji aktivno pripravljal kar 3 projekte sodelovanja, katerih rdeča nit je »od vil do vilic« za pravičen, zdrav in okolju prijazen prehranski sistem. Med drugim je bil cilj tudi, da se v projekte vključi čim večje število lokalnih deležnikov s področja ekološkega kmetovanja.
Glavni namen pripravljenih operacij/vlog je da:
- prispevajo k spodbujanju priprave ekološke hrane za trg ali k omogočanju prehoda na zdrave in trajnostne načine prehranjevanja,
- prispevajo k trajnostni ekološki proizvodnji hrane – naložbe, ki prispevajo k pridelavi ali predelavi ekološke hrane,
- so aktivnosti operacije namenjene promociji ekološkega kmetovanja.

V nadaljevanju so predstavljeni glavni cilji pripravljenih projektov:


Gastronomske poti Primorske (Okusi Primorske)
-Revitalizirati sadne, vinske in oljčne ceste.
- Izobraziti ponudnike in ostale deležnike za boljšo ponudbo na območju brkinske sadne ceste.
- Povezati ponudnike iz območij LAS in izboljšati njihove prodajne možnosti na trgu. Ponudnike na območju bomo vključili v skupno mobilno aplikacijo, povezali v okviru kulinaričnih dogodkov in jim nudili dodatna znanja v okviru  izobraževalnih vsebin. Poleg tega bomo vzpostavili mrežo ponudnikov lokalno pridelane hrane s ciljem zagotavljanja domačih lokalnih surovin v kulinarični ponudbi območja.
- Izpeljati kulinarične prireditve in promocijo lokalne hrane.
- Izdelati CGP brkinske sadne ceste skupaj z oblikovanjem etiket, izgleda embalaže, ponudnikov ter skupna promocija.

PROmocija EKOživil (PROEKO)
- Z naložbami v opremo spodbuditi trajnostno proizvodnjo in pridelavo ter predelavo ekološke hrane na območjih vključenih LAS.
- Povezati ponudnike iz območij LAS in izboljšati njihovo promocijo in prodajne možnosti na trgu.
- Spodbuditi podjetniške in kmetijske aktivnosti ter inovativna partnerstva za razvoj in ustvarjanje dodatnega vira dohodka.
- Povečati obseg ekoloških kmetij in učinkov ekološkega kmetijstva. Partnerji operacije bodo izvedli različne naložbe v pridelavo in predelavo ekološke hrane in na ta način prispevali k trajnostni ekološki proizvodnji hrane in si izboljšali svoje proizvodne procese. Poudarek pri aktivnostih operacije je tudi na kratkih dobavnih verigah in povečanju samooskrbe z ekološkimi produkti.
- Izboljšati ozaveščenost potrošnikov glede zdravega in trajnostnega načina prehranjevanja.
- Pridobiti celovit pregled stanja na področju ekološkega kmetovanja 4 vključenih LAS.

Z zelišči do lokalne oskrbe in ohranjanja biotske raznovrstnosti (BIOZEL)

-Spodbuditi trajnostno oz. ekološko pridelavo in predelavo hrane ter okrepiti kratke dobavne verige.
- Povečati stopnjo ozaveščenosti o pomenu uživanja zdrave lokalne hrane.
- Prepoznati priložnosti in neizkoriščene potenciale naravne in kulturne dediščine, biotske raznovrstnosti ter tradicionalnih znanj s področja zeliščarstva in divjih rastlin.
- Razvoj novih produktov in storitev, ki bodo vključevala zeliščarstvo in njihovo dediščino in razvoj podjetniških idej na podeželju. V okviru operacije bomo z konkretnimi naložbami prispevali k razvoju, širitvi in posodobitvi ekološke proizvodnje in kulinarične ponudbe z dodano vrednostjo.

 

V kolikor bo kateri izmed projektov v mesecu juniju 2022 potrjen s stani Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, vas bomo z veseljem o tem tudi obvestili in vam predstavili posamezne aktivnosti projekta.