Spremenjen 6. javni poziv LAS

 

Ponedeljek, 28. februar 2022

Na predlog organa upravljanja MGRT je bil na 11. dopisni seji UO LAS med Snežnikom in Nanosom sprejet popravek 6. javnega poziva

MGRT je LAS v začetku februarja obvestil, da so ugotovili neskladje med tematskimi področji Strategije lokalnega razvoja in zahtev Operativnega programa EKP 2014-2020 za sklad ESRR in s prvim in tretjim odstavkom 7. člena ter sedmim odstavkom 68. člena Uredbe CLLD. Ker je bil na osnovi tega neskladja objavljen tudi 6. javni poziv, je bilo potrebno ta neskladja tako v SLR kot pozivu odpraviti, zato je bil izpeljan postopek spremembe SLR, ki se je zaključil z sprejemom sprememb na 11. dopisni seji UO LAS, ki se je zaključila danes, 28.2.2022. 

Spremembe so naslednje:

- Spremeni se prioritetno tematsko področje poziva, ki je sedaj Ustvarjanje novih delovnih mest. V skladu s SLR se spremenijo tudi cilji, ki so sedaj: Spodbuditi podjetniške aktivnosti na podeželju in Spodbujanje razvoja novih programov in storitev na področju razvoja turizma in povezovanja med ponudniki storitev.

- Ukrepi in kazalniki poziva ostajajo isti.

- Zaradi spremembe se podaljša rok javnega poziva do 31.3.2022 do 15,00 ure.

- Vsa ostala določila ostanejo enaka.

Prosimo, da pri pripravi vlog na poziv upoštevate popravljen poziv, ki je že objavljen na podstrani 6. javni poziv. Več informacij pa seveda dobite v pisarni LAS.

Povezava: