TURISTIČNI UTRIP

 

četrtek, 10. marec 2022

Mesec marec prinaša potrjen skupni projekt Turistični utrip, ki bo obogatil turistično ponudbo vseh treh občin; Pivke, Postojne in Ilirske Bistrice. Projekt dodaja kulturnim domovom novo dimenzijo, saj še nadgrajuje njihovo povezovanje v dodatno turistično ponudbo in s tem povezano ureditev prostorov.

V operaciji bosta v avlah Doma na Vidmu v Il.Bistrici in Krpanovega doma v Pivki urejeni informativni točki za obiskovalce. Pri ureditvi avle v Domu na Vidmu gre za ureditev vhodne avle, kjer se bo zamenjalo dotrajano stavbno pohištvo, uredilo stene in stropove, posodobilo razsvetljavo prostora in namestilo opremo za sprejem in informiranje obiskovalcev. Prostor bo prilagojen različnim funkcijam ali namenom -sprejemom, promocijam, predstavitvam in razstavam, ki so pomembne tudi z vidika obogatitve turistične ponudbe za obiskovalce mesta. V kulturnem domu Postojna se bodo generalno prenovile sanitarije za obiskovalce kulturnega doma v kleti in pritličju objekta ter vzpostavilo digitalni spletni rezervacijski sistem. 

Načrtovano je, da se bodo dela pričela izvajati s koncem meseca marca. Obiskovalci naše regije pa bodo lahko nove/obnovljene prostore uporabljali z mesecem septembrom, v kolikor bodo dela potekala, kot smo načrtovali.

Veselimo se, da lahko prispevamo k višji kakovosti življenja v regiji tako prebivalcev kot obiskovalcev.