Potrjeno Letno poročilo o delu LAS za leto 2021

 

Sreda, 30. marec 2022

Na Skupščini LAS med Snežnikom in Nanosom so prisotni partnerji LAS potrdili Poročilo o delu LAS za leto 2021 in sprejeli Program dela za leto 2022.

7. redna Skupščina LAS med Snežnikom in Nanosom se je izpeljala v ponedeljek, 29. marca 2022 v prostorih Turistične kmetije Andrejevi v Narinu. Na skupščini je bilo prisotno 9 partnerjev od 24-tih, zato so prisotni odločali v skladu z 8.6 točko Ustanovne pogodbe LAS, ki jim je omogočila pravno veljavno odločanje o gradivu Skupščine. Tako so potrdili Poročilo o delu LAS za leto 2021, v katerem je bil LAS kljub Covidni epidemiji izjemno uspešen. Nato pa so potrdili tudi Program dela LAS za letošnje leto, ki bo v velik meri namenjeno zaključevanju operacij SLR in pisanju zahtevkov za sofinanciranje operacij. V drugi polovici leta pa se pričakuje tudi prve pozive k oblikovanju LAS za novo programsko obdobje, zato se v LAS že pripravljamo na pripravo nove Stretegije lokalnega razvoja. V povezavi s tem je bilo prisotnim partnerjem predstavljeno tudi aktualno dogajanje v pripravi novih programskih dokumentov za vse sklade, ki bodo vključeni v program CLLD in posebej za ribiški sklad. V povezavi s tem je Skupščina LAS podprla aktivnosti za ustanovitev celinskega ribiškega LAS v okviru osrednje Slovenije. 

Skupščina se je zaključila z krajšim družabnim srečanjem partnerjev LAS.

Skupščina LAS 2022 1 Skupščina LAS 2022 2 Skupščina LAS 2022 3