Zaključuje se projekt 5.javnega poziva - Kamnoseštvo.

 

Sreda, 22. junij 2022

V tem mesecu se zaključuje uspešen projekt Prihodnost kamnoseštva je v novih tehnologijah, povezovanju in promociji poklica, s katerim je Osnovna šola Košana kot vodilni partner v letošnjem šolskem letu organizirala krožek kamnoseštva in tako poskrbela za promocijo deficitarnega poklica kamnosek.

Na Košanskem je bilo kamnoseštvo v preteklosti cenjen poklic, danes pa je deficitaren, zato so se na Osnovni šoli Košana, ki je vodilni partner v projektu, odločili, da promovirajo kamnoseštvo. Opazili so namreč tudi, da kamnoseki podjetniki zelo težko dobijo delavce z znanjem. Učenci, ki so se pridružili krožku, so obiskali novo proizvodno halo podjetja Velenik v Ilirski Bistrici, ki je v okviru projekta kupilo fotovoltaično elektrarno in sistem za kroženje odpadne vode ter tako poskrbelo za zeleno in trajnostno naravnano proizvodnjo. Izboljšali so okoljske in trajnostne učinke, saj se zavedajo, da se nahajajo tik ob reki Reki in da je ohranjanje pitne vode izjemnega pomena.

S projektom, sofinanciranim s strani Evropske unije iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, v okviru 5.JP LAS-a med Snežnikom in Nanosom.«, so uspešno predstavljali poklic kamnoseka na osnovnih šolah na območju občin Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna. Partnerji so sodelovali tudi z varstveno-delovnim centrom iz Ilirske Bistrice, ki je prispeval izdelke za opremo izložbe in tako vzpostavil lasten prodajni kotiček izven svojih prostorov. Skupaj s Tjašo Poklar so izdelali turistični spominek, ki prestavlja bistriško občino. Spominek iz kamna in lesa simbolično prikazuje raznolikost pokrajine med apnencem in flišem, med kraškim območjem in območjem reke Reke, ki je glavna naravna značilnost občine Ilirska Bistrica. Svoj projekt in izdelke so predstavili ob Tednu vseživljenjskega učenja v Postojni, na razstavi izdelkov rokodelcev društev upokojencev južne Primorske v Pivki ter na Placu v Ilirski Bistrici.