Gostili smo delegacijo mesta Benkovac iz Hrvaške

 

četrtek, 7. julij 2022

Majhna delegacija s področja mest Benkovac in Biograd iz Hrvaške, je v teh dneh gostovala na območju LAS med Snežnikom in Nanosom.

Delegacija, v kateri so bili predstavniki lokalne samouprave in civilnega sektorja, na čelu z načelnikom mesta Benkovac g. Tomislavom Bulićem, si je ogledala izvajanje projektov s področja socialnega, gospodarskega in podjetniškega razvoja, sofinanciranih iz evropskih skladov, s poudarkom na izvajanju CLLD in LAS. Predstavljeni so bili primeri dobre prakse in izmenjava izkušenj pri izvajanju teh projektov, delovanje LAS ter  vzpostavljeno novo partnerstvo za sodelovanje na novih projektih. 

delegacija v Ilirski Bistrici delegacija na SGLŠ v Postojni