Izbrane operacije iz 6. javnega poziva LAS

 

četrtek, 7. julij 2022

LAS med Snežnikom in Nanosom je v juniju 2022 zaključil postopek izbire operacij za sofinanciranje iz 6. javnega poziva iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj. Izbrane so bile 4 operacije partnerstva in ena skupna operacija.

Z vložitvijo izbranih in potrjenih vlog za sofinanciranje operacij Strategije lokalnega razvoja LAS med Snežnikom in Nanosom na organ upravljanja, se je uradno zaključil 6. javni poziv LAS, ki je bil objavljen v januarju 2022 v višini 217.000,00 € sredstev iz ESRR. Na poziv se je odzvalo 7 prijaviteljev s področja celotnega LAS, po koncu izbirnega postopka pa so bile izbrane štiri vloge, ki so ustrezale vsem pogojem poziva in dosegle zadostno število točk pri ocenjevanju. Ker je bila skupna višina odobrenih sredstev za te štiri operacije nekaj manj od razpisane višine, je UO LAS odločil, da bo za preostala sredstva pripravil skupno operacijo, da bi ustrezno porabili vsa razpoložljiva sredstva.

Izbrane operacije so naslednje:

  • (DO)ŽIVI V URBANEM OKOLJU, prijavitelja Tomaž Penko s.p. iz Prestranka, v okviru katere se bodo načrtovale in izvedle aktivnosti na področju aktivnega življenja v urbanem okolju – od kolesarskih storitev do doživljajskih programov.
  • KRUH NAS POVEZUJE, prijavitelja Zavod VASCOM iz Pivke, kjer je glavni cilj razvoj nove turistične storitve in programa na temo izdelave kruha in pekovskih izdelkov z vključitvijo različnih socialnih vsebin.
  • RELAX CENTER, prijavitelja Maracana d.o.o. iz Ilirske Bistrice, v okviru katere se bo uredil  funkcionalni vstop, terasa in sprejemnica v Relax centru v Il.Bistrici; uredila predavalnica z video in audio opremo za izvajanje predavanj v Porodnišnici Postojna in pripravile nove storitve in programi v okviru partnerstva.
  • PODJETNOST IN PODEŽELJE, prijavitelja Zavod Znanje – PIP iz Postojne, ki bo skozi sistemski pristop spodbujal podjetnost osnovnošolcev in mlajših odraslih, do 29. leta starosti, ki so brezposelni. Namen operacije je razvijati podjetniške ideje do mere, da lahko svoje ideje udejanjijo, jih predstavijo trgu oz. jih razvijejo do te mere, da lahko ustanovijo lastno podjetje in nadaljujejo samostojno podjetniško pot.
  • PROMOCIJA TURISTIČNIH TOČK, prijavitelja Društvo za razvoj podezelja med Snežnikom in Nanosom, ki je skupna operacija vseh treh občin, namenjena pripravi kvalitetnih fotografij za pripravo promocijskih materialov.

Vsi izbrani partnerji operacij so že pričeli z izvajanjem aktivnosti, saj bo potzrebno vse te operacije zaključiti do julija naslednje leta, ko se izteka rok za zahtevke za sredstva iz regionalnega sklada. Več o operacijah in njihovem izvajanju pa najdete na naši spletni strani

Povezava:

upravni odbor LAS