5. Evropski podeželski parlament

 

Sreda, 28. september 2022

Predstavnik LAS med Snežnikom in Nanosom Aleš Zidar je med 12. in 15. septembrom 2022 sodeloval na 5. Evropskem podeželskem parlamentu, ki je potekal v poljskem mestu Kielce.

Aleš Zidar je bil del slovenske delegacije, ki se je udeležila 5. Evropskega podeželskega parlamentu v Poljski/Kielce, kjer se je zbralo 350 udeležencev iz 39 evropskih držav. Slovenska delegacija ni umanjkala na nobenem od Evropskih podeželskih parlamentov doslej. Tokrat je bila tudi precej številčna, saj je skupaj z Goranom Šosterom, ki je eden izmed vodilnih pri Evropskem podeželskem parlamentu, štela kar 9 udeležencev. Delegacijo so sestavljali še Alina Cunk Perklič, sekretarka v kabinetu ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Mojca Metličar, podpredsednica DRSP in članica LAS Bogastvo podeželja ob Dravi, Aleš Zidar, predsednik Komisije za podeželje pri DRSP in član LAS med Snežnikom in Nanosom, Primož Kroflič član UO DRSP in Komisije za CLLD, član LAS Raznolikost podeželja, Ana Zupanc, članica Komisije za CLLD pri DRSP in Članica LAS Od Pohorja do Bohorja, Eva Kotnik, vodja področja za mladinske politike in razvoj podeželja Zveze slovenske podeželske mladine, Denis Goja član LAS ISTRA in Andrej Kocbek član LAS OVTAR.

Člani delegacije so sodelovali na številnih strokovnih ekskurzijah, raznovrstnih delavnicah in dinamičnih plenarnih razpravah, kjer  so udeleženci odpirali nove poglede na razvoj podeželja v vsej Evropi. Slovenija je s svojim pristopom dober zgled, kar se je nenazadnje pokazalo tudi v samem delu parlamenta, kjer je bil Goran Šoster eden izmed vodilnih govorcev. V osrednjih panelnih razpravah je bila posebej izpostavljena prihodnost evropskega podeželja, kar so udeleženci smiselno povezali s pravkar sprejetimi dokumenti na ravni EU – Dolgoročno vizijo za podeželska območja in Rural Pact. Na ogledih dobrih praks se je izkazalo, da imamo v Sloveniji reprezentativne in primerljive primere izvedbe projektov.

Organizacija parlamenta je bila dobra, kljub manjšim spodrsljajem se je celotni program izpeljal po zastavljeni časovnici. Slovenija se je uspešno predstavila tudi na sejmu partnerjev, ki pa je bil proti pričakovanjem slabše obiskan. Kljub temu je bila naša stojnica zelo aktualna, vzpostavili smo precej dobrih znanstev in možnih sodelovanj v prihodnje – eno izmed takšnih je strokovna ekskurzija slovenskih LAS v Irsko, kar bo seveda še stvar nadaljnjega dogovarjanja.

Na eni izmed 30 delavnic je bilo predstavljeno tudi stališče Evropskega računskega sodišča o uspešnosti izvajanja programa Leader in CLLD v Evropi, ki so ga predstavili predstavniki tega sodišča in Evropske komisije. Poročilo je bilo deležno številnih komentarjev, ki so jih pristojni vzeli na znanje. Vsi prisotni so se strinjali, da je potrebno na poročilo gledati z več zornih kotov in pripraviti ustrezne komentarje oziroma odgovore k poročilu.

Na 5. Evropskem podeželskem parlamentu je bila sprejeta tudi deklaracija. V njej tri organizacije, pobudnice Evropskega podeželskega parlamenta (ELARD, PREPARE in ERCA) skupaj z gostiteljsko organizacijo (Poljski podeželski forum) v devetih točkah naslavljajo aktualne izzive na podeželju. Izmed teh v tokratni deklaraciji izstopa apel k mirnemu reševanju konfliktnih situacij. Novost v doslej sprejetih deklaracijah je tudi poziv k iskanju novega modela razvoja, ki bo paradigmo nenehne rasti zamenjal z resničnim trajnostnim razvojem. Deklaracija je dostopna na naslednji povezavi: https://www.erp2022.eu/26,none,Declaration.

Splošen vtis parlamenta je bil pozitiven, čeprav se je poznala prisotnost ukrajinske vojne in s tem povezane udeležbe ukrajinskih predstavnikov. Pri tem bode v oči nesorazmernost števila nacionalnih delegacij, ki je bila krepko na Ukrajinski strani (preko 50), vse to pa se je poznalo tudi pri delu v delavnicah in plenarnih zasedanjih. S tega vidika je bil parlament malce omejen, kar pa ne zmanjša pomena sprejete deklaracije 5. podeželskega parlamenta.

Na povratku domov se je slovenska delegacija ustavila na obisku pri LAS LAŠSKO iz mesta Štamberk v Češki republiki, kjer se je spoznala z vodstvom tega in sosednjega LAS Regionu Poodří, ter primeri dobre prakse njihovega LAS. Prav to je zelo lepo dopolnilo sodelovanje Slovencev na EPP, saj so bili vzpostavljeni novi stiki, ki bodo zagotovo koristni za delo slovenskih LAS v prihodnje.

slovenska delegacija na ERP 2022 stojnica Slovenije na ERP 2022 ogled muzeja Tatre LAS Lašsko slovenska delegacija ERP 2022