Izpeljan ogled dobrih praks LAS med Snežnikom in Nanosom

 

četrtek, 29. september 2022

V petek, 9. septembra smo se člani in partnerji LAS med Snežnikom in Nanosom zapeljali po našem območju in si ogledali nekatere od izvedenih projektov iz tega programskega obdobja LAS. Strokovna ekskurzija je bila tudi del evalvacije delovanja LAS in je bila po odzivu udeležencev zelo uspešna.

Namen strokovne ekskurzije je bil seznaniti partnerje LAS z nekaterimi izvedenimi operacijami na območju LAS, ki niso tako promocijsko odmevne, vendar pa zelo zanimive za prikaz uspešnosti sofinanciranja iz programa CLLD. Del tega namena je tudi evalvacija delovanja LAS v preteklem obdobju v smislu priprave nove Strategije lokalnega razvoja za programsko obdobje 2021 – 2027. Uvodoma lahko ugotovimo, da je bil namen ekskurzije dosežen, saj smo se seznanili z zelo dobrimi projekti, ki so udeležence navdušili, predvsem pa pokazali, kako uspešno so bila dodeljena sredstva za sofinanciranje projektov. Vsi predstavljeni nosilci projektov so bili z pomočjo zadovoljni, saj jim je omogočila razvoj dejavnosti in dodano vrednost njihovi ponudbi.

Ogled dobrih praks smo pričeli v Srednji gozdarski in lesarski šoli v Postojni, kjer sta nam Cvetka Kernel in Tamara Urbančič predstavili več njihovih projektov (APITT, Ekotrip, Trajnostno šotorišče, Mobilna drvarnica). Z izvajanjem teh projektov so na SGLŠ omogočili in zaokrožili precej njihove dejavnosti, ki ni samo usmerjena v izobraževanje ampak tudi v dodatno ponudbo njihovega  Youth hostla.

Nato smo si ogledali projekt revitalizacije gradu Haasberg, kjer nas je počakala turistična vodnica Sabina Jakimov in nam predstavila aktivnosti okoli gradu, pri čemer se je izkazalo tudi domače društvo Škratovka, ki predano skrbi za vzdrževanje okolice gradu. Nenačrtovano smo si ogledali tudi vhod v Planinsko jamo nato pa se odpeljali na drugo stran občine – v Šmihel pod Nanosom, v Secret village, kot se imenuje blagovna znamka Kmetije Gruden. Tam smo si ogledali predelovalnico mesa in moderno hladilnico, kjer zorijo »ta buljše« salame in klobase v Šmihelu. Seveda smo jih tudi z užitkom degustirali in potrdili že povedano – res so "ta buljše".

Nato nas je pot peljala v Trnje in Šembije, kjer smo si ogledali rezultate operacije Terensko jahanje Slovenija. Partnerja Srečna kmetija, ki jo vodi Uroš Lipanje in Zavod na bregu, z Borutom Delostom na čelu, sta se res izkazala in predstavila svoje dosežke, ki njun projekt uvršča med najbolj uspešne v LAS. Z ponudbo konjeniškega turizma sta zagotovo dosegla zastavljene cilje in trajnost projekta, kar je zelo pomembno.

Popoldne in ogled dobre prakse smo zaključili na jezeru Mola pod Sozami pri Ilirski Bistrici, kjer smo si ogledali rezultate operacije Razvoj produkta Ribolovni turizem. Ta se je sicer izvajal tudi na Planinskem polju na Unici, največji del pa je bil izveden na jezeru, kjer je bil postavljen pomol in kupljeni kanuji za dodatno ponudbo Ribiške družine Bistrica. V tamkajšnjem ribiškem domu so nas razvajali z kulinarično ponudbo, tako da smo strokovno ekskurzijo zaključili z druženjem vseh udeležencev – teh je bilo tokrat 20.

Dan smo zaključili s prevozom udeležencev na lokacije odhoda in z pričakovanjem naslednje strokovne ekskurzije, ki bo zaradi destinacije zelo atraktivna. Med 27. in 29. oktobrom gremo na obisk v Posavino, kjer nas čakajo tamkajšnji LASi.

skupna Planinska jama predstavitev SGLŠ ogled SGLŠ Haasberg ogled Haasberg muzej Unica reka Gruden zorilnica Gruden pujsi Gruden degustacija srečna kmetija prikolica Srečna kmetija skupna Srečna kmetija predstavitev Delost maneža Delost hlev Jezero skupna jezero pomol Jezero čoln Jezero pogostitev