20. let delovanja Društva za razvoj slovenskega podeželja

 

Sreda, 26. oktober 2022

V petek, 21. 10. 2022, je v Sv. Juriju ob Ščavnici potekal strokovni posvet LAS ob 20. letnici delovanja Društva za razvoj slovenskega podeželja. Posveta se je udeležil strokovni vodja LAS med Snežnikom in Nanosom Aleš Zidar.

Posvet je organiziralo Društvo za razvoj slovenskega podeželja, ki je s tem zaznamovalo 20 let svojega delovanja. Zato je bil program posveta usmerjen v razpravo o delovanju nevladnih mrež za razvoj podeželja in njihovemu vplivu na podeželju. V strokovnem delu srečanja sta pomen civilne družbe za razvoj podeželja predstavila gosta iz tujine, Hartmut Berndt, predstavnik ELARD in predsednik nemškega združenja LAS, ter Miodrag Matavulj, predstavnik Balkanskega podeželskega parlamenta.

Sledila je predstavitev monografije: Izvajanje pristopa LEADER/CLLD v Sloveniji, ki so jo pripravili Irma Potočnik Slavič, Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani; Tomaž Cunder, Kmetijski inštitut Slovenije; Eva Šabec Korbar, Društvo za razvoj slovenskega podeželja in članica našega LAS med Snežnikom in Nanosom; Matej Bedrač, Kmetijski inštitut Slovenije in Goran Šoster, Prleška razvojna agencija.

Monografija prihaja med nas v času tveganj planetarnih razsežnosti, ki naznanjajo velike družbene spremembe. Spričo njih se zdi tematika, ki jo avtorji raziskujejo in analizirajo, na prvi pogled nepomembna. A poglobitev v vsebino monografije pokaže, da ni tako. Vse bolj postaja očitno, da globalni politični in gospodarski sistemi ne najdejo poti iz stalno ponavljajočih se kriz, ki poglabljajo razlike med razvitimi in nerazvitimi ter netijo vedno nova žarišča, ki pomembno vplivajo na podeželje. Monografija je dostopna na spodnji povezavi.

Strokovni del srečanja se je zaključil z okroglo mizo, ki jo je vodila novinarka Kmečkega glasu Darja Zemljič, na kateri so nekdanji predsedniki društva Goran Šoster in Aleš Zidar ter aktualna podpredsednica Mojca Metličar razpravljali o izkušnjah z vodenjem DRSP, dosežkih in njegovo prihodnostjo.

V drugem delu je sledila Slovesnost ob 20. letnici delovanja društva. Slavnostni nagovor je imel Jože Prah, ustanovni član društva, zbrane pa je nagovorila tudi ga. Irena Šinko, ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Sledili sta podelitvi zahval ustanovnim članom društva in slovesna razglasitev Najuspešnejše podeželske skupnosti v letu 2022. Letošnji zmagovalec je postala občina Ljubno, za katero je priznanje iz rok ministrice in predsednika Komisije za podeželje pri DRSP Aleša Zidarja, prejel župan Franjo Naraločnik.

Program je bil prepleten z nastopi Folklorne skupine Leščeček in njihove vokalne skupine, ki delujeta pod okriljem Kulturnega društva Slavko Osterc iz Veržeja.

Strokovni posvet je bil zaključen z družabnim srečanjem članov DRSP in predstavnikov prisotnih LAS.

Povezava na monografijo: https://ebooks.uni-lj.si/ZalozbaUL/catalog/book/366 

Povezava:

udeleženci okrogle mize Aleš Zidar na okrogli mizi Hartmunt Brand gost posveta Miograg Matavulj gost posveta Jože Prah slavnostni govornik Tomaž Cunder predstavitev monografije Eva Šabec Korbar predstavitev monografije podelitev priznanja občini Ljubno