Poziv k obnovitvi partnerstva in povabilo novim partnerjem LAS 2021-2027

 

Torek, 21. februar 2023

LAS med Snežnikom in Nanosom vas skupaj z občinami Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna vabi, da tudi v novem programskem obdobju 2021 – 2027 sodelujete kot član lokalnega partnerstva LAS med Snežnikom in Nanosom.

Upravni odbor LAS med Snežnikom in Nanosom na svoji 9. redni seji UO LAS z dne 16.12.2021 in Skupščina LAS na svoji 4. dopisni Skupščini z dne 20.12.2022, sta sprejela sklep, s katerim ugotavljata, da LAS na območju občin Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna izpolnjuje vse zahtevane pogoje za oblikovanje LAS v novem programskem obdobju.  Zato je Skupščina LAS potrdila interes po oblikovanju LAS v dosedanjem obsegu in ga v pismeni obliki posredovala organu upravljanja.

Na osnovi tega sklepa in Uredbe o delovanju lokalnih akcijskih skupin vas Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom, kot vodilni partner LAS med Snežnikom in Nanosom skupaj z občinami Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna vabi, da tudi v novem programskem obdobju 2021 – 2027 sodelujete kot član lokalnega partnerstva LAS med Snežnikom in Nanosom.

V programskem obdobju 2021-2027 se bo pristop LEADER/CLLD izvajal kot del skupnega pristopa imenovanega lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost v okviru skladov Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (v nadaljevanju: EKSRP) in Evropski sklad za regionalni razvoj (v nadaljevanju: ESRR). Za izvajanje evropske skupne kmetijske politike je bil s strani Evropske komisije dne 28. 10. 2022 potrjen Strateški načrt skupne kmetijske politike 2023-2027 za Slovenijo, s čimer je bila podana zelena luč za koriščenje sredstev sklada EKSRP. Za koriščenje sredstev iz sklada ESRR pa je Program evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v Sloveniji Evropska komisija potrdila dne 13. 12. 2022.

LAS-i morajo biti tudi v novem programskem obdobju organizirani kot pogodbeno partnerstvo treh sektorjev, sestavljenih iz predstavnikov javnih in zasebnih socio-ekonomskih interesov na izbranem območju, torej kot javni, gospodarski in zasebni sektor.

V nadaljevanju prosimo vse partnerje LAS SN, ki ste sodelovali v programskem obdobju 2014 – 2020, da se v spodnjem obrazcu opredelite ali želite sodelovati tudi v novem programskem obdobju. V kolikor ne želite sodelovati, vas prosimo, da izpolnite Izstopno izjavo (priloženo spodaj) in nam jo posredujete. Rok za oddajo dokumentov je ponedeljek 23.1.2023 do 10,00 ure.

Prav tako prosimo vse zainteresirane za sodelovanje v partnerstvu LAS, da izrazijo svoj interes tako, da nam pošljejo Pristopno izjavo v partnerstvo LAS. K partnerstvu LAS je mogoče pristopiti tudi naknadno, saj je članstvo v LAS odprto za nove deležnike skozi celotno programsko obdobje.

Vabljeni k obnovitvi partnerstva.

Na voljo so naslednji dokumenti: