Borza lokalnih produktov

 

četrtek, 26. januar 2023

Vabimo vas na dogodek, ki ga organizira RRA Zeleni kras v ponedeljek 13. februarja s pričetkom ob 17,00 uri v PIP Veliki otok - na Borzo lokalnih ponudnikov turistične destinacije Zeleni kras.

Glavni namen dogodka je mreženje med pridelovalci in predelovalci kmetijskih izdelkov in živil ter gostinskimi in turističnimi ponudniki. Izkazuje se namreč, da se ponudniki med seboj ne poznajo dovolj in ne vedo, katere surovine ali produkte lahko nabavijo od lokalnih ponudnikov v svoji neposredni bližini. Z organizacijo dogodka želimo prispevati k večji lokalni samooskrbi, krajšim dobavnim verigam, povečanju potrošnje ter nenazadnje omogočiti večje mreženje med lokalnimi ponudniki. Gostinski in turistični ponudniki, ki pripravljajo obroke za goste, se bodo seznanili s ponudbo na trgu ter preverili vrsto in njen obseg glede na svoje dejanske potrebe.

Predstavitev dogodka:
• Vsak izmed lokalnih ponudnikov lokalnih produktov/živil bo imel na razpolago svojo visoko okroglo mizo, na kateri bo predstavili ponudbo in storitve, s katerimi se ukvarja. Ponudniki lahko s seboj prinesejo tudi vzorce njihove ponudbe, pomembno je da, so opremljeni z informacijami o produktih, količinah, cenah in rokih možnih dobav.

• Predstavniki gostinskih obratov in turističnih namestitev bodo krožili med mizami, se spoznali z razstavljavci in navezali stike glede morebitnega sodelovanja.

• Borza bo potekala v obliki kratkih sestankov, katerih namen je vzpostaviti čim več stikov in izmenjati informacije o ponudbi in povpraševanju.

• Dogodek bo voden, poskrbljeno bo za manjšo pogostitev 

• Udeležba je brezplačna, obvezne so prijave zaradi boljše organizacije dogodka. Ponudniki kmetijskih izdelkov in živil morajo poslati izpolnjeno prijavnico najkasneje do 1.2.2023.

Vabilo in prijavni obrazec imate priloženo,  dostopno pa je tudi na spletni strani RRA Zeleni kras.

Prenesite si dokument:

Povezava: