Delavnica v sklopu priprave Strategije lokalnega razvoja LAS za novo programsko obdobje

 

Sreda, 15. marec 2023

LAS organizira prvo delavnico za pripravo SLR za programsko obdobje do leta 2027, ki bo potekala dne 22.03.2023 v prostorih MMC v Krpanovem domu v Pivki, Prečna ulica 1 Pivka, od 14 ure dalje.

Lokalna akcijska skupina (LAS) med Snežnikom in Nanosom je pričela s pripravo Strategije lokalnega razvoja (SLR) LAS, ki je podlaga za delovanje LAS in izvajanje projektov v obdobju do leta 2027. 

Na prvi delavnici želimo z deležniki, ki se neposredno ukvarjajo z področjem razvoja v svojih organizacijah na območju LAS, preveriti dosedanje delo LAS-a in na osnovi doseženih rezultatov postaviti osnovo za razpravo ter oblikovati glavna tematska področja, ki jih bo SLR zasledovala v naslednjem programskem obdobju.

Na delavnici bomo razpravljali o:
1. Doseženih kazalnikih in rezultatih LAS v predhodnem obdobju (osnova sta Analizi o delovanju LAS 2014-2021 in povzetek raziskave o delovanju LAS SN iz monografije Izvajanje pristopa Leader/CLLD v Sloveniji, ki sta dosegljivi na spletni strani LAS).
2. Predstavitvi nabora tematskih področij SLR in razprava o prednostnih področjih SLR.
3. Določitvi prednostih področij, ki naj jih krepimo v novem programskem obdobju in oblikovanju nabora vsebin/področij za razvijanje ukrepov SLR