Sklicana 9. redna skupščina LAS med Snežnikom in Nanosom in Zbor članstva DRPSN

 

Ponedeljek, 27. marec 2023

Predsednica LAS Maja Piškur je v skladu z odločitvijo Upravnega odbora LAS sklicala redno skupščino LAS med Snežnikom in Nanosom. Skupščina bo potekala v prostorih gostilne Morski konjiček na Mali Pristavi pri Pivki. Po Skupščini LAS bo izpeljan še Zbor članstva Društva za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom, vodilnega partnerja LAS.

Na skupščini bo obravnavano Letno poročilo o delu LAS za leto 2022 in Program dela za leto 2023.

Vse partnerje LAS prosimo, da se skupščine udeležijo in ob akreditaciji priložijo pooblastila za udeležbo na skupščini. Skupščina bo tokrat izpeljana na lokaciji Gostilne Morski konjiček na Mali pristavi 10 pri Pivki s pričetkom ob 16,00 uri.

Partnerje obveščamo, da bo po zaključku skupščine LAS potekal tudi Zbor članstva Društva za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom, ki je vodilni partner LAS. Zbor članstva se bo pričel ob 18,00 uri.

Gradiva za oba dogodka so priložena. Ker gre pri obravnavi Finančnega poročila LAS in DRPSN za isti dokument, so priloge Bilanca, Odprte postavke in Terjatve isti za oba dogodka:

 

Na voljo so naslednji dokumenti: