Deležniki/strokovnjaki povedali svoje mnenje v Pivki

 

Torek, 17. oktober 2023

V sredo 23.03.2023 je v Pivki potekala prva delavnica v okviru priprave nove Strategije lokalnega razvoj (SLR)

Na delavnici so imeli možnost svoje mnenje, ocene in predloge podati strokovnjaki/deležniki, ki se neposredno ukvarjajo s področjem razvoja v svojih organizacijah na območju LAS.

Delovna skupina, ki pripravlja novo SLR je skušala dobiti odgovore na naslednja vprašanja:

Na katerem področju smo dosegli najboljše kazalnike?
Kje imamo še veliko možnosti za razvoj?
Katera področja potrebujejo še posebno pozornost v novi strategiji?
Bo potrebno dodati nova tematska področja v strategijo?
Kaj lahko izboljšamo, okrepimo na podeželju?
Podeželje ponuja nove priložnosti?


Zbrani odgovori so ključnega pomena, saj prikazujejo trenutno stanje razvoja podeželja na območju LAS-a in bodo upoštevani pri pripravi delavnic, ki sledijo v mesecu aprilu. Na slednje povabimo tudi vas, da podate svoja mnenja/predloge in informacije kaj se dogaja na terenu.

Vabilo sledi v naslednjem tednu. Veselimo se vašega sodelovanja.

 

PODJETNIŠTVO TURIZEM KMETIJSTVO PARKIRIŠČE OKOLJE