Seznam potrjenih projektov 1. in 2. razpisa

 

Petek, 5. januar 2018

LAS med Snežnikom in Nanosom je v novembru s strani Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja in Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo končno prejela Odločbe o potrditvi projektov iz prvih dveh javnih pozivov, ki jih je objavila dne 14.11.2016 in 14.2.2017 v skladu z Uredbo o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD). Iz prvega razpisa so sedaj obdelane vse prijavljene vloge (kmetijski sklad), iz drugega razpisa (regionalni sklad) pa čakamo na potrditev še štirih projektov. Skupaj je potrjenih 14 projektov.

Na zadnji poziv za projekte sodelovanja smo na LAS med Snežnikom in Nanosom prijavili 3 projekte in sicer: Trajnostni turizem v zaščitenih območjih (9 partnerjev iz Estonije, Latvije, Portugalske in Slovenije), Biosferna območja Slovenije (8 partnerjev iz Slovenije) ter Pilotni model Razpršeni hotel, ki pa je bil zaradi napake enega izmed partnerjev že umaknjen. Ostali dve potrditvi pričakujemo do konca novembra, ko se bodo pričeli tudi že izvajati. V okviru Strategije lokalnega razvoja pa je bil že potrjen projekt sodelovanja iz regionalnega sklada Zgodbe rok in krajev, kjer se na področju našega LAS pripravlja ustanovitev Rokodelskega centra in izvajajo aktivnosti povezane z oživitvijo in prenosom rokodelskih praks. Projekt vodi Maja Modrijan, pri izvedbi pa sodelujejo zainteresirani rokodelci.

Konec decembra bo objavljen novi razpis za projekte sodelovanja, na katerega ponovno pripravljamo prijavo umaknjenega projekta Pilotni model Razpršeni hotel, na novo pa projekt Festival Brkinske sadne ceste na temo kulinaričnega turizma, imamo pa še nekaj novih ponudb za sodelovanje.

Na področju LAS bomo izpeljali tudi nekaj projektov, ki bodo skupni za vse tri občine. To so Obeležitev 200-letnice rojstva Miroslava Vilharja in 150 letnice Tabora na Kalcu, Izdelava turističnega produkta Ribolovni turizem in projekt Razvoj lokalnih tržnic LAS med Snežnikom in Nanosom, s katerim želimo dodatno pospešiti prodajo na lokalnih tržnicah. Ker so ti projekti sofinancirani s strani vseh treh občin, bodo predvidoma poslani v potrditev na AKTRP konec decembra 2017.

POTRJENI PROJEKTI LAS med Snežnikom in Nanosom

1. RAZPIS

Datum odločbe

Ime projekta

Nosilec

Občine izvajanja

Predvidena vrednost operacije

Odobrena sredstva

1.9.2017

Obnova mlinskega kolesa Hodnikovega mlina in fasade

Hodnik Kristjan, Trg Maršala Tita 6, 6250 Ilirska Bistrica,

 

IB

38.606,14 €

29.713,45 €

1.9.2017

Premični tunel za jagode in maline in mulčer

Uljan Bojan, Vrbica 2a, 6250 Ilirska Bistrica,

 

IB, PI

20.560,89 €

10.238,65 €

2.10.2017

Hop on – Hop off turistični prevoz

RRA Zeleni Kras d.o.o., Prečna ulica 1, 6257 Pivka

IB, PI, PO

43.484,06 €

33.972,54 €

1.9.2017

Jahalne počitnice z lastnim konjem

Volk Tomaž s.p., Suhorje 5, 6217 Vremski Britof

IB, PI

15.023,66 €

8.935,00 €

15.11.2017

Ureditev turističnih kapacitet in mreža turističnih ponudnikov

Dejan Šajina, Podgrad 11d, 6244 Podgrad

IB

21.133,61 €

7.438,96 €

15.11.2017

Rekonstrukcija partizanske Bolnišnice Zalesje

Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška c. 14, 6250 Ilirska Bistrica

IB

57.706,00 €

30.600,00 €

15.11.2017

Ohranjanje dediščine furmanstva ob cesarski cesti Dunaj-Trst s poudarkom na območju občine Postojna

Kulturno društvo Kolut, Cesta v Staro vas 2, 6230 Postojna

IB, PI, PO

66.534,03 €

48.435,26 €

15.11.2017

Užitni in čutni parki namenjeni medgeneracijskemu izobraževanju v smeri samooskrbe in trajnostnega razvoja podeželja

Zavod Znanje Postojna, Kolodvorska 3, 6230 Postojna

IB, PI, PO

62.828,24 €

49.728,19 €

15.11.2017

Ureditev studia TV Galeja

Zavod TV Galeja, Prešernova 4a, 6250 Ilirska Bistrica

IB, PI, PO

55.331,29 €

39.292,64 €

15.11.2017

Vzpostavitev pogojev za spletno prodajo ekoloških kmetijskih pridelkov in izdelkov pod blagovno znamko The Secret Village

Jožef Gruden. s.p., Šmihel pod Nanosom 58, 6230 Postojna

PI, PO

16.937,99 €

8.957,56 €

 

 

 

SKUPAJ:

398.145,91 €

267.312,25 €

2. RAZPIS


Datum odločbe

Ime projekta

Nosilec

Občine

izvajanja

Predvidena vrednost operacije

Znesek sofinanciranja

20.10.2017

Celostna urbana prenova mestnega jedra Postojne

Občina Postojna,

 

PO

20.660,05 €

14.680,00 €

20.10.2017

Spodbuditev kulturnega utripa v regiji 2

Občina Ilirska Bistrica

 

IB, PI, PO

78.348,23 €

50.000,00 €

20.10.2017

Razvoj doživljajskih programov v parku vojaške zgodovine

Javni zavod za upravljanje dediščine in turizem Pivka

 

PI

14.019,57 €

9.838,07 €

20.10.2017

Park igre za vse generacije

Občina Postojna

PO

78.348,23 €

50.000,00 €

 

 

 

SKUPAJ:

191.376,08 €

124.518,07 €

LAS med Snežnikom in Nanosom pa je razen pri pripravi in spremljanju projektov aktiven tudi na drugih področjih. V mesecih september, oktober in december smo sodelovali na naslednjih večjih dogodkih:

  • udeležili smo se 4. Slovenskega podeželskega parlamenta v Novem Mestu.
  • promocijsko smo sodelovali na dveh prireditvah in sicer Postoj na ulici v Postojni in Kmetijski tržnici 2017 v Ilirski Bistrici.
  • strokovni vodja Aleš Zidar in članica UO LAS Eva Šabec sta se udeležila večdnevnega posveta slovenskih LAS, ki je tokrat potekal v okolici Porta in Brage na Portugalskem. Poleg konference s Portugalskimi LAS in posveta slovenskih udeležencev LAS so obiskali tudi več primerov dobrih praks in se neposredno seznanili z delovanje dveh portugalskih LAS Atacha in Adrema.
  • Strokovni vodja Aleš Zidar je bil član slovenske delegacije na 3. Evropskem podeželskem parlamentu v mestecu Venhorst na Nizozemskem. Večdnevno druženje delegatov parlamenta je bilo zelo aktivno in usmerjeno v pripravo Deklaracije EPP in Manifesta EPP, kjer so svoje mesto našli tudi LAS in izvajanje CLLD v naslednjem programskem obdobju. Gre za izjemno pomembna dokumenta, ki sta podlaga za pogajanja v Evropskem parlamentu pri pripravi novega programskega obdobja.
  • V okviru priprave na projekt sodelovanja Trajnostni turizem v zaščitenih območjih, sta se v septembru Erika Kovačič in Anita Kranjc udeležili drugega pripravljalnega srečanja v Estoniji, v začetku novembra pa je na tretjem pripravljalnem srečanju sodelovala Tamara Urbančič. Cilji obeh srečanj so bili čim boljše pripraviti in uskladiti aktivnosti pomembnega projekta sodelovanja, o čemer bomo poročali tudi na srečanju članov LAS in DRPSN 12.12.2017 v Narinu. Sicer pa so poročila objavljena na spletni strani Društva za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom: http://www.razvoj-podezelja.si .