SLR LAS v javni obravnavi do Skupščine LAS

 

Sreda, 12. julij 2023

V okviru priprave nove Strategije lokalnega razvoja LAS med Snežnikom in Nanosom je UO LAS potrdil osnutek SLR in jo poslal v javno obravnavo, ki poteka do sklica 10. redne skupščine LAS. Ta bo v sredo 19. julija pri Novakovem mlinu pri Ilirski Bistrici.

Oblikovanje SLR za novo programsko obdobje je vodila skupina za pripravo SLR, ki jo je UO LAS imenoval na svoji 14. seji UO LAS dne 14. 02. 2023. Osnutek SLR je bil predstavljen in obravnavan na 15. seji Upravnega odbora LAS dne 26. 06. 2023. Ker na osnutek ni bilo bistvenih pripomb članov UO, je bil osnutek potrjen in poslan v javno obravnavo in na Skupščino LAS. Predlog SLR je danes -  dne 12. 07. 2023 objavljen na spletni strani LAS v namen javne obravnave SLR. Prav tako je predlog SLR poslan po elektronski pošti vsem partnerjem LAS med Snežnikom in Nanosom z možnostjo podajanja pripomb.

Predsednica LAS Maja Piškur je 10. redno Skupščino LAS, na kateri se bo zaključila javna obravnava in potrdila Strategija lokalnega razvoja LAS med Snežnikom in Nanosom, sklicala v sredo,  19. julija 2023 s pričetkom ob 18,00 uri v idiličnih prostorih Novakove domačije v Smrjah 58, ob reki Reki.  Vse partnerje LAS in deležnike razvoja podeželja na območju LAS prosimo za pregled Strategije in posredovanje morebitnih pripomb na elektronski naslov LAS – info@las-snezniknanos.si do torka 18.7.2023.

Celotna dokumentacija sklica Skupščine in SLR LAS je na spodnjih povezavah.

Na voljo so naslednji dokumenti:

delavnica PIP Postojna zaključki delavnice PIP razprava po skupinah delavnica Postojna delavnica Ilirska Bistrica delavnica Pivka razprava