Sprejeta Strategija lokalnega razvoja LAS za obdobje 2021 do 2027

 

četrtek, 20. julij 2023

Na 10 . redni skupščini LAS med Snežnikom in Nanosom so partnerji LAS potrdili predlog Strategije lokalnega razvoja LAS za novo programsko obdobje - do leta 2027. S tem dejanjem se je zaključilo oblikovanje Strategije in javna razprava med prebivalci območja LAS.

Zelo dobro obiskana Skupščina je z potrditvijo Strategije končala več kot polletno obdobje priprave strategije, v okviru katere je bilo izvedenih veliko aktivnosti, s katerimi so želeli pripravljavci strategije oblikovati želje in potrebe prebivalcev po razvoju podeželja med Snežnikom in Nanosom. V ta namen bo namenjenih dobrih 2.660.000,00 EUR iz dveh evropskih skladov (kmetijskega in regionalnega) in sredstev države, vse skupaj pa se bo začelo odvijati po potrditvi strategije na Medresorski komisiji za izvajanje programa CLLD v Sloveniji. Najpozneje bi to moralo biti potrjeno do 13. decembra 2023, tako da prve pozive za sofinanciranje operacij pričakujemo takoj v začetku leta 2024.

Vse prebivalce območja LAS in interesente za izvajanje projektov vabimo k obisku na LAS in predstavitvi možnosti sodelovanja na pozivih LAS. Medtem pa si lahko ogledate sprejeto Strategijo lokalnega razvoja LAS in najdete morebitne točke sodelovanja.

Na voljo so naslednji dokumenti:

Skupščina LAS 2023 SLR