Promocija turističnih točk med Snežnikom in Nanosom- na voljo katalog fotografij

 

Ponedeljek, 24. julij 2023

Objavljamo 149 odličnih fotografij, ki so brezplačno na voljo turističnim ponudnikom in organizacijam na območju LAS SN.

V mesecu juliju Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom (DRPSN), skupaj s partnerji (Občina Pivka, Občina Ilirska Bistrica in Občina Postojna) zaključuje skupni projekt z naslovom Promocija turističnih točk.
Cilj projekta je nakup in uporaba visokokakovostnih fotografij, ki bodo uporabljene za pripravo in izdelavo kvalitetnih promocijskih materialov, gradiv in storitev za izobraževalne, promocijske in doživljajske namene na celotnem področju med Snežnikom in Nanosom.

K sodelovanju smo povabili 2 profesionalna fotografa Jošta Gantarja in Jako Ivančiča, ki s pripravo promocijskih fotografij veliko delujeta na področju turizma. Tako je nastalo 149 odličnih fotografij in so v okviru vodilnega partnerja (DRPSN) brezplačno na voljo turističnim ponudnikom in organizacijam na območju LAS SN. Uporaba fotografij je v primeru pridobljenega soglasja brezplačna in se lahko uporablja v promocijske namene uporabnika.

Fotografije iz katalogov (dostopni na Publikacije LAS) so last (DRPSN), Občine Ilirska Bistrica, Občine Postojna in Občine Pivka, zato je potrebno za njihovo uporabo pridobiti soglasje

Prošnjo za soglasje (obrazec objavljen v spodnjih povezavah) je potrebno pismeno posredovati na DRPSN na mail info@razvoj-podezelja.si z naslednjimi postavkami:
- Naziv in naslov uporabnika fotografij z kontaktnimi podatki
- Katere fotografije želite uporabiti (številka in naziv iz tega kataloga)
- Za kakšen namen se bodo fotografije uporabile
- Oblikovalec in tisk uporabe fotografij

V pridobljenem soglasju bo natančno določeno, katere podatke morate uporabiti pri navajanju avtorstva fotografij. Brez objave avtorskih podatkov uporaba fotografij ni možna in bo v primeru nepooblaščene (nedovoljene) objave ustrezno sankcionirana.

Prenesite si dokument: