Volitve v organe LAS 2023

 

četrtek, 19. oktober 2023

Predsednica Maja Piškur je z dnem 18.10.2023 objavila sklep o razpisu volitev v organe LAS med Snežnikom in Nanosom.

V začetku leta 2023 je skupščina LAS med Snežnikom in Nanosom sprejela sklep, da se mandat članov organov LAS kljub spremembi LAS na novo programsko obdobje, podaljša do izteka rednega mandata v septembru 2023. Iz tega razloga je predsednica LAS Maja Piškur dne 18.10.2023 sprejela sklep o razpisu volitev v organe LAS, ki se bodo zaključile z volilno skupščino dne 15.11.2023 na Smrekarjevi domačiji v Grobišče 11. Zato se vsi partnerji LAS pozivajo k oddaji kandidatur za nove člane organov LAS, kot je določeno v sklepu o razpisu volitev in v Pravilniku o izvedbi volitev DRPSN, ki se uporablja tudi za volitve v LAS.

Pomembni roki:

- oddaja kandidatur na predpisanih obrazcih do torka 7.11.2023 do 15,00 ure

- priprava kandidatne liste do 8.11.2023 in sklic volilne skupščine

- volitve članov organov na volilni skupščini LAS dne 15.11.2023 na Smrekarjevi domačiji Grobišče

Dokumenti so priloženi na spodnjih povezavah:

Na voljo so naslednji dokumenti: