Rezultati volitev v organe LAS

 

Ponedeljek, 4. december 2023

V petek 1.decembra 2023 so potekale volitve v organe LAS. Na osnovi volitev na Volilni skupščini LAS so bili izvoljeni naslednji kandidati:

Za predsednico LAS:
1. Maja Piškur – javni sektor


Za člane Upravnega odbora:
iz občine Il.Bistrica:
- iz javnega sektorja:
Boštjan Primc – predstavnik občinske uprave
Danijela Volk
- iz ekonomskega sektorja:
Milenko Oblak
- iz civilnega sektorja:
Vojko Mihelj


Iz občine Pivka:
- iz javnega sektorja:
Boštjan Glažar – podpredsednika LAS, predstavnik občinske uprave
- iz ekonomskega sektorja:
Boštjan Požar
Martin Godina
- iz civilnega sektorja:
Franko Dolgan


Iz občine Postojna:
- iz javnega sektorja:
Andrej Poljšak – predstavnik občinske uprave
- iz ekonomskega sektorja:
Tomaž Penko
- iz civilnega sektorja:
Milan Simčič
Tina Žigon


Sestava UO je predsednik in 12 članov UO, skupaj 13, od tega je 5 predstavnikov javnega sektorja  (38,46%), 4 predstavniki ekonomskega sektorja (30,76%) in 4 člani civilnega sektorja (30,76%). Niti en sektor ne presega 49% zastopanost v upravnem odboru.


Za članice Nadzornega odbora:
Lorena Mahne
Erika Kovačič
Tina Poljšak