Potrjena še dva projekta iz drugega poziva

 

Torek, 20. februar 2018

Danes smo prejeli odločbo o potrditvi še dveh operacij 2. poziva in sicer operacije Kulturni utrip ter Trajnostno šotorišče.

 V operaciji  Spodbuditev kulturnega utripa v regiji poleg vodilnega partnerja Občine Pivka, sodelujejo še Občina Postojna, Občina Ilirska Bistrica ter Studio Proteus d.o.o. Višina odobrenih sredstev sofinanciranja s strani Ministrstva za gospodarstvo, sklad ESRR, znaša 50.000,00€, vrednost celotne operacije pa znaša 98.715,08€.

Operacijo Vzpostavitev trajnostnega šotorišča za gibalno ovirane je pripravila SGLŠ Postojna skupaj s partnerji Občino Pivka, Izobraževanje Tamara Urbančič s.p. in Rihard Baša s.p.. Celotna vrednost operacije znaša 69.532,89€, vrednost sofinanciranja iz sklada ESRR pa znaša 47.191,24€.

Iz 2.poziva je skupaj odobrenih šest operacij, čakamo pa še dve potrditvi. Vloge so bile na MGRT oddane v avgustu 2017.

Kmalu bo objavljen nov poziv za operacije izvajanja lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost. Vabljeni, da se s predlogi oglasite v pisarni LAS med Snežnikom in Nanosom na Bazoviški 14 v Ilirski Bistrici ali pokličete na telefon  05 711 23 35.