Delavnica o izvajanju ukrepa CLLD v Ljubljani

 

Torek, 20. februar 2018

V četrtek, 25.1.2018 je potekala v Ljubljani delavnica o nadaljnjem izvajanju ukrepa CLLD in novosti na tem ukrepu. Iz območja našega LAS sva se delavnice udeležila Aleš Zidar in Tamara Urbančič ter predstavniki iz občine Pivka, občine Postojna ter RRA Pivka.

Tematika je bila zanimiva, saj se je nanašala na pravilno pripravo vlog za operacije, napotkov za izvedbo ter predvsem napotkov za vlaganje zahtevka. Precej burna razprava je bila na temo namernih nepravilnosti, saj Agencija preverja podatke glede ponudnikov tudi na nivoju personalne povezanosti ter neobičajnih »lastnosti« vlagateljev. V nadaljevanju prilagamo povezave na vsebine delavnic.


Dnevni red delavnice
Predstavitev 3. spremembe Uredbe CLLD (Andreja Trček, MKGP, Andreja Budimir, MGRT)
Predstavitev 3. javnega razpisa za podukrep 19.3. Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine (Andreja Trček, MKGP)
Pomanjkljivosti zahtevkov za izplačilo / Pomanjkljivosti vlog za operacije po poukrepu 19.2 (Andreja Budimir, MGRT)
Predstavitev glavnih pomanjkljivosti in nepravilnosti pri obdelavi vlog (Tadeja Prilesnik, ARSKTRP)
CLLD – Obravnava vlog (od odstopanj do namernih nepravilnosti) (mag. Denis Minič, ARSKTRP)