VABILO na 11. zbor članstva DRPSN

 

Torek, 13. marec 2018

Vabimo Vas na 11. REDNI ZBOR ČLANSTVA Društva za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom, ki bo v torek, 20.03.2018 ob 17,30 uri v prostorih Ekološke turistične kmetije Pri POŽARJU, Bač 19, 6253 Knežak.


PREDLAGAN DNEVNI RED

1. Izvolitev delovnega predsedstva in predsednika delovnega predsedstva zbora društva, zapisnikarja in dveh overiteljev.
2. Ugotovitev prisotnosti članstva.
3. Sprejem dnevnega reda zbora.
4. Letno poročilo o delu društva za leto 2017 (poročilo o delu, finančno poročilo in zaključni račun društva) in poročilo Nadzornega odbora društva.
5. Obravnava in sprejem Programa dela in finančnega načrta društva za leto 2018.
6. Razno.

Po zaključenem zboru članstva sledi družabni večer s pogostitvijo. Lepo vabljeni!

S spoštovanjem,        Predsednik društva,      Boštjan GLAŽAR l.r.

 

 

Na voljo so naslednji dokumenti: