VABILO NA SKUPŠČINO LAS

 

Torek, 13. marec 2018

Vabimo Vas na 3. REDNO SKUPŠČINO LAS v torek, 20.03.2018 ob 16,00 uri na Baču.

Na osnovi Partnerske pogodbe o ustanovitvi LAS med Snežnikom in Nanosom
vas vabim na

3. REDNO SKUPŠČINO LOKALNE AKCIJSKE SKUPINE MED SNEŽNIKOM IN NANOSOM

ki bo v torek, 20.03.2018 ob 16,00 uri v prostorih
Ekološke turistične kmetije Pri POŽARJU, Bač 19, 6253 Knežak.

Predlagani dnevni red:

1. Ugotovitev prisotnosti partnerstva LAS
2. Sprejem dnevnega reda zbora
3. Poročilo o delu LAS v letu 2017
4. Program dela LAS za leto 2018
5. Razno

Gradivo za tretjo in četrto točko dnevnega reda sta v prilogi.
Prosimo, da se skupščine zanesljivo udeležite pooblaščeni predstavniki partnerjev oziroma zagotovite drugega pooblaščenca s pooblastilom, ki je priloga temu vabilu. V primeru nesklepčnosti skupščine, se bo le ta nadaljevala v skladu z določilom 8.6. Partnerske pogodbe.

        Predsednica LAS:    Cvetka KERNEL l.r.

  

 

Na voljo so naslednji dokumenti: