Zaključen 3. poziv

 

Torek, 26. junij 2018

V četrtek 19.4.2018 se je ob 23.59 zaključil 3. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev SLR LAS Med Snežnikom in Nanosom. Pravočasno je prispelo 14 vlog.

Vloge bodo najprej pregledane glede  ustreznosti administrativnih pogojev, nato pa poslane ocenjevalni komisiji v pregled vsebinske ustreznosti in točkovanja.

Po morebitnih  dopolnitvah bo o potrditvi operacij odločal upravni odbor LAS na podlagi zapisnika ocenjevalne komisije.

Predvidevamo, da bodo omenjeni postopki končani najkasneje v juniju. Obvestilo o izboru dobijo vlagatelji po pošti.