Delovanje v marcu in aprilu

 

Ponedeljek, 23. april 2018

Marec in april sta bila v znamenju pozivov na ukrep 19.3 ter 19.2 Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, zato je bilo delovanje pisarne LAS v smeri priprave vlog.

Dne 6.4.2018 se je zaključil  3. javni razpis za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine.

Na ta razpis je naš LAS prijavil kar 8 vlog operacij sodelovanja med LASi v vrednosti več kot 500.000 €. Rezultati potrditev prijavljenih operacij sodelovanja bodo znani  v sredini avgusta.

Dne 19.4. 2018  se je zaključil 3.  javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev SLR LAS Med Snežnikom in Nanosom. Pravočasno je prispelo 14 vlog.  Večina vlog je bila pripravljena s pomočjo svetovanja in pomoči pri pripravi vlog s strani zaposlenih v pisarni LAS ter s pomočjo zunanjih svetovalcev, zato se pričakuje kvalitetno pripravljene vloge in posledično manj dopolnitev ter hitrejše postopke izbora.

V začetku marca sta bila prijavljena tudi dva skupna projekta LAS in sicer Obeležitev 200- letnice rojstva Miroslava Vilharja na sklad ESRR Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter projekt  Razvoj produkta ribolovni turizem na sklad EKSRP Ministrstva za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano. Oba projekta sta bila pripravljena v pisarni LAS.  

Dne 23.4.2018 je bil oddan tudi prvi zahtevek za sofinanciranje zaključene operacije 1. poziva "Jahalne počitnice z lastnim konjem".

Skratka, marec in april sta bila zelo delovna v smeri priprave operacij za čimvečje črpanje EU sredstev namenjenih razvoju podeželja.