Pozivi 2014-2020

Osnovna naloga LAS med Snežnikom in Nanosom je izvajanje Strategije lokalnega razvoja, v okviru katere iščemo operacije (projekte) za doseganje ciljev Strategije. Operacije (projekte) na področju, ki ga pokriva LAS, lahko prijavi ali izpelje vsak, ki ima dobro idejo in ki je v skladu s cilji Strategije. Zato LAS objavi javni poziv za nabor operacij, kjer preveri projektne ideje in skupaj z nosilcem izbrane operacije prijavi  vlogo za potrditev na AKTRP. Informacije o pozivih in postopku prijave najdete na teh straneh, lahko na sedežu društva ali preko maila info@razvoj-podezelja.si.