Igra nas povezuje

Nosilec: DO-RE-MI življenJA, izobraževanje, kultura in poslovne storitve Jerneja Sojer Smerdu s.p.
Partnerji: JUDTZ Pivka; Zavod Znanje Postojna; Športno, kulturno in izobraževalno društvo Gibalnice;
Občine izvajanja: Postojna, Pivka in Ilirska Bistrica
Predvidena vrednost operacije: 67.322,54 €
Znesek sofinanaciranja: 47.939,62 €

Tematsko področje:

- večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin,

- varstvo okolja in ohranjanje narave

Namen operacije je nadgraditev delovnih praks in procesov z novimi metodami in inovativnimi tehnikami s pomočjo ustrezne infrastrukture in pripomočkov. Oblikovanje inovativnega programa s povezovanjem terapevtskega gibanja / senzonega gibanja z glasbeno terapijo. Vključevanje ciljnih skupin v izobraževalne procese na prostem (narava).  

Operacija predvideva ureditev osnovne infrastrukture za izvedbo delavnic in programov za ureničevanje ciljev. Predvidene aktivnosti, poleg priprave tehnićne dokumentacije in koordiniranja oz. vodenja projekta, so:

1. ureditev parkirnih mest za uporabnike delavnic in igralnih programov (izkop, nasutje, ureditev odvodne rešetke, ureditev jaškov, asfaltiranje, postavitev vstopnih vrat)                                                                                                                 

2. izgradnja igrišča / maneže za malo šolo jahanja in povezovanja terapije s konji z terapevtskim gibanjem in glasbeno terapijo (ureditev drenaže v površini 100 m2, izdelava in montaža ograje, dobava in nasutje peska).     

3. izgradnja sanitarij za uporabnike (izkop, ureditev temeljev za sanitarije površine 10 m2, izkop in ureditev jarka za kanalizacijo, izkop in ureditev jaška za vodo, zidava objekta, ureditev tlakov in ometov, dobava in montaža talnih oblog, vrat, oken, sanitarne opreme)                                                                                                                                                         

4. izgradnja površin za dovoz živali (postavitev ograje in dovoznih vrat, ureditev drenaže na površini 200 m2)                 

5. polaganje satja za utrditev igrišča / maneže in dovoza. 

Operacija se izvaja na področju Postojna - Pivka - Ilirska Bistrica. Delavnice in igralni programi potekajo v vseh treh občinah s sodelovanjem partnerjev.                                                                                                                                       

Operacija predvideva izgradnjo igral na prostem (postavitev igral in postavitev mize in klopi). Predvidena je uporaba obnovljivih virov energije za izboljšanje stanja in varovanja okolja (izgradnja sončne elektrarne 11kW za potrebe izvajanja programov). Preko igralno-informacijske točke želimo lokalno prebivalstvo osveščati in izobraževati o pomenu in varovanju naravnega okolja (postavitev info-igralnega kozolca: grafični in vsebinski koncept table, izdelava in montaža kozolca). Skozi program bo oblikovan nov program terapevtskega gibanja / senzornega gibanja otrok in mladih s posebnimi potrebami (nakup pripomočkov za izvedbo terapevtskega gibanja, izvedba delavnic in programov - terapevt, klient (skupina) in senzorno gibanje.)