Revitalizacija grajskega parka Haasberg

Nosilec: Občina Postojna
Partnerji: JUDTZ Pivka; FOTO KLUB SUŠEC Ilirska Bistrica, društvo; VRTEC Postojna; STUDIO PROTEUS, produkcija audio video kaset d.o.o.
Občine izvajanja: Postojna, Pivka in Ilirska Bistrica
Predvidena vrednost operacije: 81.074,13 €
Znesek sofinanaciranja: 44.145,00 €

Tematska področja:

- večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin,

- varstvo okolja in ohranjanje narave

Operacja bo potekala v TREH FAZAH in sicer: 1 FAZA od 1.9.2019-31.10.2020; 2 FAZA od 1.11.2020-31.10.2021; 3 FAZA od 1.11.2021-30.9.2022. V operaciji so vključeni 4 partnerji: Občina Postojna, Javni zavod za upravljenje dediščine in turizma Pivka, Studio Proteus d.o.o., Foto klub Sušeč, Ilirska Bistrica in Vrtec Postojna. Grad Haasberg je bil eden najlepših in najmogočnejših spomenikov baročne dobe v Sloveniji. 27. marca 1944 je bil grad požgan in od tedaj naprej je prepuščen propadanju. Prav tako njegova okolica. izvedba operacija bo omogočila revitaliziracijo okolice grajskega poslopja, jo opremiti s urbano opremo ter s tem ustvariti nov prireditveni in vzgojno-izobraževalni prostor, ki bo namenjen vsem prebivalcem območja LAS. Aktivnosti  v 1 fazi so: izvedba čiščenja grajskega parka in vzpostavitev novega kulturno-izobraževalnega prostorja v naravi; organizacija 3 dogodkov v sklopu KINO NA PROSTEM; produkcija dokumentarnega filma; izvedba foto natečaja; izvedba 2 izobraževanj; izvedba 4 delavnic; izvedba 3 razstav v sklopu programa GRADOVI ZELENEGA KRASA; priprava in tisk koledarja v nakladi 20 kom. Aktivnosti v 2 in 3 fazi: letno vzdrževanje novo pridobljenega kulturno-izobraževalnega prostorja v naravi. VLOGA PARTNERJEV: nosilec operacije: izvedba investicije; nakup urbane opreme in neopr. OS; organizacija 3 dogodkov v sklopu programa KINO NA PROSTEM; organizacija 3 dogodkov v sklopu programa GRADOVI ZELENEGA KRASA; tisk koledarjev v nakladi 20kom; ogranizacija izobraževanja 2x na temo varovanja okolja; izvedba letnega vzdrževanja grajskega praka. Partner št.1: Organizacija 1 dogodka v sklopu programa KINO NA PROSTEM; organizacija 1 dogodka v sklopu programa GRADOVI ZELENEGA KRASA. Partner št. 2: produkcija dokumentarnega filma. Partner št. 3: organizacija in izvedba fotografskega natečaja. Partner št. 4: Razvoj inovativnega programa in organizacija ter izvedba 4 delavnic v sklopu programa PRAVLJIČNI GOZDOVI.