Ustvarjalni vrtiljak Miška Bamija

Nosilec: ZAVOD TV GALEJA Ilirska Bistrica
Partnerji: Nataša Frank, Ilirska Bistrica, Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna, TK Pri Andrejevih, Lenja izdelki iz lesa, Janez Rutar s.p.
Občine izvajanja: Pivka, Postojna, Ilirska Bistrica
Predvidena vrednost operacije: 41.381,46 €
Znesek sofinanaciranja: 31.013,86 €

Tematsko področje: razvoj osnovnih storitev

Operacija Ustvarjalni vrtiljak Miška Bamija bo nastal na podlagi avtorske pravljice Mišek Bami avtorice Nataše Frank. Otrokom pravljico predstavi na prav poseben način, z uporabo »interaktivne obleke«, ki je sešita iz inovativnega didaktičnega materiala, in hkrati predstavlja mini gledališko sceno za majhne ročne lutke (miške). Opisan način pripovedovanja pravljice je otrokom zelo zanimiv in privlačen. Z njim želi pri otrocih vzbuditi zanimanje za poslušanje in usvajanje določenih znanj preko zanimive animacije. S pomočjo didaktičnega materiala  otrokom pomaga pri usvajanju in utrjevanju matematičnih pojmov in barv, ter jim jih na zabaven in poučen način skuša približati. Omenjen didaktični pripomoček pa poleg zgoraj naštetih ciljev predstavlja mali konglomerat znanj s katerimi lahko vpliva na celostni razvoj otroka. Predstavo izvaja sama, glavni junak je mišek Bami – prstna lutka z animacijo katere doseže pri otrocih kar največ zanimanja in interaktivnega sodelovanja. 

»Interaktivna obleka« je novost na našem trgu, za kar je bila Nataša Frank s strani Gospodarske zbornice Slovenije nagrajena s priznanjem inovativnosti za leto 2018. Mišek Bami je zaščiten pri Ministrstvu RS za gospodarski razvoj in tehnologijo, Urad za intelektualno lastnino.

Pravljica ponuja odlično izhodišče za ustvarjanje novih interaktivnih produktov in storitev, ki bodo spodbudili družbeno povezanost in socialno vključenost ciljnih skupin operacije ter izboljšali pogoje za zagotavljanje visoke kakovosti življenja in kreativnejše preživljanje prostega časa.

Dolgoročni cilji operacije so, z načrtovanimi aktivnostmi izboljšali pogoje za zagotavljanje visoke kakovosti življenja z razvojem novega programa na področju sodobnih tehnologij (spletna stran z didaktičnimi vsebinami in interaktivno pravljico) in s tem spodbuditi razvojno (inovativno) naravnanost akterjev ter povezovanje med razvojnimi partnerji (interaktivne delavnice, izkustvena interaktivna božična predstava, TV pravljice z delavnicami)  na območju vseh treh občin.
Kratkoročni cilji:
- Pritegniti čim večje število udeležencev na interaktivnih delavnicah, izkustveni interaktivni božični predstavi, gledanju TV pravljic, uporaba lesenih igrač v vrtcih in prebiranje slikanice ter čim večje število obiskovalcev spletne strani kjer bo objavljena interaktivna pravljica.
- Zagotoviti višjo bralno pismenost med otroki.
- Razvoj otrokovih spretnosti na različnih področjih, ki so povezana z gibanjem, spoznavanjem, govorom in socialnim razvojem kot tudi motorični razvoj in sicer razvoj fino motorike, pincetnega prijema, sestavljanja, vtikanja in natikanja.
- Razvoj jezikovne in osnovne digitalne pismenosti vrtčevskih otrok; približati interaktivne in didaktične vsebine otrokom preko sodobnih komunikacijskih poti.
- Vključevanje predšolskih otok v aktivnosti v lokalnem okolju preko lokalne televizije z kvalitetnimi TV oddajmi z interaktivno vsebino.
- Kvalitetna izvedba predstave na interaktivnih delavnicah in izkustvene interaktivne božične predstave.
- Operacija bo zagotovila ohranitev obstoječega delovnega mesta.

Rezultati I. faze bodo:

- 1 slikanica Mišek Bami,
- 2 leseni igrači,
- oprema prostora za izvajanje delavnic SGLŠ,
- nakup opreme (ozvočenje za izvajanje predstav, dve robotski TV kameri, nosilec za kamero katera bo vpeta v steno (druga kamera bo na že obstoječem stojalu), 1 upravljalec teh robotskih kamer ter 1 video mešalnik)

Rezultati II. faze bodo:
- 1 interaktivna spletna stran s pravljico, interaktivnimi nalogami in učnim listom v slovenskem jeziku in angleškem jeziku,
- 12 interaktivnih delavnic (v dveh sklopih) z ozaveščanjem glede varstva okolja in ohranjanja narave,
- 1 izkustvena interaktivna božična predstava,
- oprema kotička za otoke na turistični kmetiji Pri Andrejevih v Narinu,
- 5 TV pravljic.