Z naravo do novih eko storitev in produktov

Nosilec: Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna (občina Postojna)
Partnerji: Metka Hribar, Izobraževanje, Tamara Urbančič s.p., Odkup, prodaja in prevoz živine Volk Tomaž s.p.
Občine izvajanja: Pivka, Postojna, Ilirska Bistrica
Predvidena vrednost operacije: 66.477,82 €
Znesek sofinanaciranja: 49.939,42 €

Tematsko področje: varstvo okolja in ohranjanje narave

Nabiranje zelišč v naravi in njihova predelava imata na območju Slovenije dolgo tradicijo. Obe dejavnosti sta se v preteklosti razvijali in ohranjali predvsem v samostanih, v povezavi z zdravljenjem z zelišči. Kasneje se je razvilo tudi nabiranje in sušenje zelišč. Kot je zapisano v Smernicah razvoja lokalne oskrbe z zelišči za obdobje 2016-2021 predstavljajo zelišča tudi prednost pri razvoju hortikulturne terapije in turizma. Velik potencial ima ekološka pridelava zelišč na manjših površinah, med ostalim tudi v povezavi s turizmom, saj to predstavlja nišne proizvode, lokalni trg, kar cenijo potrošniki, ki so vedno bolj zahtevni in tudi okoljsko ozaveščeni.
Namen projekta je nadgradnja obstoječih dejavnosti partnerjev in razviti nove eko storitve in produkte ter skupni turistični program, ki bo vse to povezoval. V okviru projekta bo nastalo novo  partnerstvo lokalnih ponudnikov, ki bo z razvojem novih produktov in storitev na osnovi zeliščarske dediščine, tudi primer dobre prakse za nove poslovne priložnosti razvoja eko podjetništva na podeželju.
Aktivnosti operacije:
- Ureditev prostora za druženje in izobraževanje (zeliščni vrt, prostor za izvajanje zeliščno zvočne kopeli in delavnic v naravnem okolju)
- Nabava opreme za nadgradnjo oz. razvoj novih dejavnosti partnerjev
- Izdelani novi pripomočki za promocijo uporabe zelišč (izparilniki, blazine, prevleke)
- Izobraževalne aktivnosti (študijski krožek, delavnice, e-brošura)
- Promocija projekta (preko medijev in dogodkov)
Cilji operacije:
- Ustvariti nove pristope k razvoju osnovnih storitev na področju naravne in kulturne dediščine ter na osnovi te dediščine in naravnih danosti razviti nove eko storitve in produkte
- Spodbuditi podjetniško aktivnost na podeželju
- Spodbuditi razvojno naravnanost partnerjev
- Spodbuditi povezovanje med razvojnimi partnerji
- Izboljšati ali ohraniti okolje v dobrem stanju
Rezultati operacije:
- Urejena prostor za druženje in izobraževanje v zeliščnem vrtu ter prostor za izvajanje delavnic v naravnem okolju
- Nabavljena oprema za nadgradnjo obstoječih oz. razvoj novih dejavnosti pri vseh partnerjih (zeliščni vrt, nakup šotora, kovinskega bobna, kotel za eterična olja,)
- Izdelani glineni izparilniki, eterična olja, zeliščne blazine, prevleke z motivi zelišč
- Izveden študijski krožek, delavnice na temo zelišč (pomen zelišč, zelišne kopeli, zvočne kopeli)
- Izdelana e-brošura o zeliščih
- Oblikovan nov turistični program, ki združuje celotno partnerstvo