Jahalne počitnice z lastnim konjem

Nosilec: Volk Tomaž s.p., Suhorje 5, 6217 Vremski Britof
Partnerji: Miroslav Delost, kmetija, Šembije 50, 6253 Knežak
Občine izvajanja: IB, PI
Predvidena vrednost operacije: 15.023,66 €
Znesek sofinanaciranja: 8.935,00 €

Tematsko področje: ustvarjanje novih delovnih mest

Jahalni turizem je popolna novost za območje. Po eni strani ponuja možnost turistu, da preživi aktivne počitnice v neokrnjeni naravi s svojim ljubljencem, po drugi strani pa omogoča ponudnikom različnih storitev na območju, da zapolnijo svoje kapacitete za daljši čas. S konjem namreč ne potuješ samo za en dan, kar pomeni, da se na območju uvaja nišna ponudba, ki zagotavlja daljši obisk gostov od - za regijo običajnih- nekaj ur. Inovativno je tudi partnersko povezovanje za oblikovanje produkta in skupni pristop k trženju ter promociji.
Razvoj novega turističnega produkta »jahalne počitnice z lastnim konjem« pomeni dodatno ponudbo, ki bo na območje privabila nove goste. Z združitvijo v partnerstvo in s skupnim pristopom k razvoju produkta, medsebojnim dopolnjevanjem le-tega in s skupnim nastopom na trgu, bosta partnerja dosegala sinergičen učinek tako z vidika finančnih kot tudi kadrovskih virov. Prijavitelj in partner bosta imela iz naslova novega turističnega produkta primeren dohodek, ki jima bo sčasoma predstavlja glavni vir preživetja (v letu 2017 doregistracija obstoječih dejavnosti pri obeh partnerjih z ustrezno SKD šifro), v letu 2018 zaposlitev 1 osebe za polovični delovni čas.
Poleg formalnega partnerstva med prijaviteljem in partnerjem, bo vzpostavljeno tudi neformalno sodelovanje z ostalimi ponudniki na območju:

  • s ponudniki nastanitvenih zmogljivosti, kjer bodo gostje spali,
  • s ponudniki hrane in storitev ter
  • s skrbniki različnih turističnih znamenitosti v okolici.

Podrobnejši opis aktivnosti:
1. oblikovanje novega turističnega produkta (vrsta stroška: delo):

  • opredelitev možnih jahalnih poti v okolici,
  • prejahati bo potrebno opredeljene poti, da se določi njihovo trajanje, kje bodo konji počivali, pili vodo, odstraniti z njih morebitne ovire in določiti priveze za konje,
  • dogovor s ponudniki ob poti za ponudbo hrane, pijače, ogled znamenitosti in spanje turistov.

2. Izvedba zunanje ureditve kmetije Volk za potrebe izvajanja produkta (vrsta stroška: delo, storitev, oprema):

  • Preverjanje veljavnosti ponudb in izbira izvajalca zunanje ureditve kmetije Volk. Po priloženi idejni zasnovi bodo na kmetiji vzpostavljene tri točke/počivališča, kjer se bodo turisti lahko zadrževali, družili in počivali, ko ne bodo jahali.
  • Ureditev opredeljenih točk: počivališče v gozdu z lesenimi počivalniki in visečimi mrežami, ureditev roba obstoječe maneže s klopmi in ureditev prostora ob maneži z lesenimi stoli in mizo.

3. Oblikovanje CGP in promocijskih materialov za trženje produkta (vrsta stroška: delo, storitev):

  • - Preverjanje veljavnosti ponudb in izbira izvajalca.