Obnova mlinskega kolesa Hodnikovega mlina in fasade

Nosilec: Hodnik Kristijan, Trg maršala Tita 6, 6250 Ilirska Bistrica
Partnerji: Gostinstvo Tomex , Andrej Tomšič s.p.
Občine izvajanja: IB
Predvidena vrednost operacije: 38.606,14 €
Znesek sofinanaciranja: 29.713,45 €

Tematsko področje: razvoj osnovnih storitev

Hodnikov mlin, ki je v notranjosti še popolnoma ohranjen in je trenutno urejen kot muzej s popisano premično in nepremično dediščino (popis Pokrajinski muzej Koper). Mlin od leta 1975 ne deluje več. Potrebna je obnova zunanjega mlinskega kolesa in pripadajočih odtočnih kanalov, ki bodo omogočili boljšo kontrolo vodotoka tudi pri morebitnih višjih nivojih vode. Sočasno bo potekala obnova fasade, ki je stara 50 let, je dotrajana, saj na več mestih odpada. V sodelovanju z ZVKND in ustreznim izvajalcem želimo fasado narediti zares kvalitetno. Z obnovo Hodnikovega mlina v središču Ilirske Bistrice želimo obnoviti podobo 'mesta mlinov in žag', omogočiti javnosti vpogled v tradicionalno infrastrukturo izkoriščanja vodnih virov in mlajšim generacijam predstaviti tehnično in kulturno dediščino naših prednikov.
Ilirska Bistrica je bila razglašena za mesto mlinov in žag, pa vendar v kraju ni več nobenega mlina. Hodnikov mlin v historičnem jedru Ilirske Bistrice je star 450 let in ima v notranjosti popolnoma ohranjen mlinski mehanizem. V prostorih mlina se nahaja muzejska zbirka, ki je odprta javnosti, in se bo z leti dopolnjevala. Z obnovo mlinskega kolesa in fasade bo operacija prispevala tako na ekološkem kot tehniško-etnološkem področju. Boljša pretočnost reke, uporaba naravnih materialov in prikaz izkoriščanja vodnega vira za gospodarsko dejavnost prispevajo k ozaveščanju pomembnosti skrbi za okolje, povrnitev podobe urejenega objekta z vrtečim se mlinskim kolesom pa ustvarja neposredno povezavo s tehniško-kulturno dediščino, prikazuje tradicionalna znanja in tehnologije v živo, ilustrira sonaravno gospodarjenje in poudarja zgodovinsko pomembnost geografske lege kraja z enim redkih neusahljivih vodnih virov v regiji. Hodnikov mlin bo z omenjeno obnovo bistveno prispeval k identiteti kraja, tako v smislu podobe kot ponudbe
Obnova mlinskega kolesa: Operacija ima namen pokazati način pridobivanja moke, tako mlajšim rodovom kot obiskovalcem mlina, ki je urejen v muzej. Obstajajo pa tudi možnosti delavnic za šolsko mladino, ki se delno že izvajajo,  s spoznavanjem mlina, uporabo vode kot pogonskega sredstva iz obnovljivega vira energije. Z edinim delujočim mlinskim kolesom v historičnem jedru kraja si bosta roko podali preteklost (prikaz tehniške kulturne dediščine) in prihodnost (uporaba obnovljivih virov energije, ki združuje sonaravno gospodarjenje s skrbjo za okolje).
Obnova fasade: Učinek operacije je lepše in bolj urejeno okolje mlina ter osrednjega trga v historičnem jedru.