Ohranjanje dediščine furmanstva ob cesarski cesti Dunaj-Trst s poudarkom na območju občine Postojna

Nosilec: Kulturno društvo Kolut, Cesta v Staro vas 2, 6230 Postojna
Partnerji: STUDIO PROTEUS, produkcija audio video kaset, d.o.o., Postojna; Občina Postojna
Občine izvajanja: IB, PI, PO
Predvidena vrednost operacije: 66.534,03 €
Znesek sofinanaciranja: 48.435,26 €

Tematska področja:

- razvoj osnovnih storitev,

- ohranjanje delovnih mest

Operacija »Ohranjanje dediščine furmanstva ob cesarski cesti Dunaj-Trst s poudarkom na območju sedanje občine Postojna« vključuje produkcijo dveh dokumentarnih filmov, ki bosta obravnavala furmanstvo in z njim povezane dejavnosti. Furmanstvo je bila ena od najpomembnejših dejavnosti, s katero so se ukvarjali prebivalci ob stari cesarski cesti Dunaj-Trst in je posledično prispevalo k razvoju drugih dejavnosti, kot so lesna industrija, gostinstvo idr.

Izvedba operacije bo omogočila dokumentiranje pomembne kulturne dediščine na območju regije in bo vključila vse tri ključne občine, tj. področje občine Postojna, Pivka in Ilirska Bistrica. Dokumentiranje bo osnovano na obstoječih in dostopnih dokumentih ter pričanju še živečih prebivalcev. 
Projekcija filmov bo v vseh treh občinah: Postojni, Pivki in Ilirski Bistrici. Filma bosta izšla na  DVD-jih, podarili jih bomo domoznanskim oddelkom knjižnic v omenjenih občinah in Notranjemu muzeju. Ob projekcijah bomo pripravili obsežno promocijsko akcijo, ki bo oglaševanje operacije in predstavitev operacije na TV Studio Proteus, k poročanju pa bomo pritegnili tudi vse lokalne medije.
Za izvedbo dokumentarcev in razvoj te dejavnosti v prihodnje akterji pri operaciji potrebujemo ustrezno  snemalno opremo, ki jo bomo v sklopu projekta tudi dobavili. Prav tako bomo za potrebe izvajanja operacije v okviru operacije redno zaposlili mlado osebo do 30 let. Da bi dosegli cilj, smo se za namene izvedbe projekta povezali društvo Kolut, kot predstavnik nevladnega sektorja, podjetje Studio Proteus, kot predstavnik gospodarstva, ter Občina Postojna kot lokalna skupnost.
Z operacijo bomo okrepili znanja s področja filmskega dokumentiranja kulturne dediščine,  z razvojem te dejavnosti pa bomo na območju postavili pogoje  za razvoj novih delovnih mest. V operaciji bomo povezali izkušnje in znanje starejših, ki bodo pričevalci dediščine furmanstva, z ustvarjalnostjo mladih, ki bodo njihovo pričevanje zabeležili, in na ta način vzpostavili svojstven medgeneracijski most.
Operacija zagotavlja trajnost in dolgoročnost.