Premični tunel za jagode in maline in mulčer

Nosilec: Uljan Bojan, Vrbica 2a, 6250 Ilirska Bistrica
Partnerji: Aleksandra Vadnjal, DK zastopništvo David Kožman s.p.
Občine izvajanja: IB, PI
Predvidena vrednost operacije: 20.560,89 €
Znesek sofinanaciranja: 10.238,65 €

Tematsko področje: razvoj osnovnih storitev

V našem nasadu želimo jagode in maline zaščititi pred deževjem, točo in hudo sončno pripeko. Klasičnih trajnih rastlinjakov nočemo, saj se zaradi stalne odsotnosti neposrednih sončnih žarkov pod klasičnimi rastlinjaki v nasadih zelo pogosto pojavljajo razne bolezni, ki se jih odpravlja z uporabo raznoraznih fitofarmacevtskih sredstev, katerih uporabo bi v našem nasadu želeli zmanjšati v največji možni meri. Poleg tega pa jih zaradi močne burje na tem območju tudi ne moremo koristno uporabljati. Iskali smo alternativno rešitev in jo tudi našli v obliki posebnih premičnih tunelov, pri katerih se zaščitna folija izredno hitro postavi in spet sestavi. Za primerjavo: pri navadnem tipu rastlinjaka dolžine 50 metrov postavljamo zaščitno folijo 5 - 12 ur, odvisno od posebnosti izvedbe posameznega rastlinjaka. Pri rastlinjaku enake veličine, ki bi ga radi postavili pri nas, pa za postavitev zaščitne folije potrebujemo 5 - 10 minut, ravno toliko časa pa potrebujemo tudi da folijo nazaj sestavimo.
   Ker je za dober pridelek pomembna dobra priprava zemljišča bodočega nasada, smo se odločili za zeleno gnojenje, kar je trajnostno v primerjavi z mineralnimi gnojili, ki zemljo dolgoročno uničujejo. S tem razlogom smo se povezali s kmetijo Vadnjal iz Zagorja pri Pivki. Na tej ekološki kmetiji potrebujejo visokobeljakovinsko krmo za svoje živali. Tako bi pred posaditvijo novega nasada jagod posejali lucerno, ki izjemno dobro oskrbuje zemljo z dušikom, ki je bistvenega pomena za dober pridelek jagod, poleg tega pa lucerna zaradi zelo razvejanih korenin rahlja zemljo.  Iz te lucerne bi naredili silažne bale. 
V letu, ko bi napravili nov nasad jagod (nasad jagod je potrebno obnavljati na 1 do 2 leti)  ne bi na tem območju kosili, ampak bi celotno zeleno maso zadelali v zemljo in jo s tem izdatno organsko pognojili. V kolikor bi želeli to operacije kvalitetno izvesti, bi potrebovali tudi mulčer.
Podjetje DK ZASTOPNIŠTVO DAVID KOŽMAN S.P. v svojih treh lokalih poleg vse ostale ponudbe nudi tudi različne sadno-zelenjavne napitke in vedno teži k temu, da širi pestrost svoje ponudbe. Zaradi vsega zgoraj omenjenega se nam zdi idealen partner za sodelovanje, ki bo v svojo ponudbo znal vključiti tudi naše lokalno pridelano sadje.