Ureditev studia TV Galeja

Nosilec: Zavod TV Galeja, Prešernova 4a, 6250 Ilirska Bistrica
Partnerji: Šolski center Postojna, Gimnazija Ilirska Bistrica
Občine izvajanja: IB, PI, PO
Predvidena vrednost operacije: 55.331,29 €
Znesek sofinanaciranja: 39.292,64 €

Tematsko področje: razvoj osnovnih storitev

V okviru operacije želimo v poslovnih prostorih TV Galeje na Prešernovi ulici 4a v Ilirski Bistrici urediti nov in tehnološko sodobno opremljen studio, v katerem bi se snemale nove in kvalitetnejše televizijske oddaje.
Za ureditev studia je potrebno zamenjati okna in vrata poslovnega prostora, s čimer bi zagotovili zvočno in toplotno izolacijo, uredilo se bo prezračevanje prostora (klima) in postavila montažna scena studia (za različne tipe oddaj). Nabavila se bo nova tehnološko sodobna oprema za zagotavljanje visokega standarda produkcije TV oddaj.
S tem bi se ustvarili pogoji za eno novo zaposlitev, z nadaljevanjem investicije v naslednjih letih pa  dodatne možnosti za nova delovna mesta.
Tudi iz tega razloga bo s partnerjem Šolski center Postojna – Gimnazija Ilirska Bistrica izvedeno usposabljanje dijakov srednješolskega programa računalniški tehnik predmet multimedija, ki bi se skozi delavnice in praktično delo usposobili za delo studijskega tehnika, pri tem pa sodelovali pri produkciji TV oddaj s področja podjetništva in naravo varstva, predvsem pa v smislu izobraževanja in prikazovanja dejanske stanja na področju LAS s poudarkom na predstavitvi operacij SLR LAS.
TV Galeja že vrsto let gradi status uspešne lokalne televizije in stalno vlaga v razvoj televizijske infrastrukture in opreme, kar je predpogoj za produciranje kvalitetnih oddaj. TV Galeja je od začetkov na lokalni ravni (kabelski operater) prešla v regionalno TV postajo, katera oddaja program preko lastnega DVB-T oddajnika in sistemov T-2, Siol, Amis, ELTA (Izola, Sežana, Kras), Goriški kabelski sistem, Teles, Studio Proteus. TV Galeja na ta način pokriva območje celotne Slovenije in del Kvarnerja, posledično pa zahteva kvalitetnejši program. Z dosedanjo tehnično opremo je dosežen limit glede kvalitete in količine produkcije, vključevanje v sisteme pa pod razumeva nova, dodatna vlaganja v opremo in program. Zato z načrtovano operacijo rešujemo najnujnejši del vlaganja v nov studio in tehnično opremo. Poleg tega pa želimo dolgoročno načrtovati človeške vire na tem področju z izobraževanjem dijakov Gimnazije Ilirska Bistrica, smer računalniški tehnik, predmet multimedija.
Rezultati operacije:

  • Ureditev novega studia TV Galeja na Prešernovi 4a v Il. Bistrici;
  • Nabava nove tehnološke opreme studia
  • Ustvarjeni pogoji za zaposlitev studijskega tehnika
  • Produkcija dveh novih mesečnih oddaj

Izobraževanje dijakov računalniškega oddelka Gimnazije