Užitni in čutni parki namenjeni medgeneracijskemu izobraževanju v smeri samooskrbe in trajnostnega razvoja podeželja

Nosilec: Zavod Znanje Postojna, Kolodvorska 3, 6230 Postojna
Partnerji: Občina Pivka, Občina Postojna, OŠ Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica, KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica, Izpostava Postojna, OŠ Rudolfa Ukoviča Podgrad, Zdenka Žakelj s.p.
Občine izvajanja: IB, PI, PO
Predvidena vrednost operacije: 62.828,24 €
Znesek sofinanaciranja: 49.728,19 €

Tematsko področje: razvoj osnovnih storitev

Projekt je neprofiten in namenjen kvalitetnejšemu življenju prebivalcev v smeri trajnostnega razvoja. Rdeča nit projekta, ki bo potekal v treh občinah, so užitni čutni parki, ki bodo ozaveščali uporabnike vseh generacij v smeri samooskrbe in trajnostnega razvoja. Projekt bo nedvomno inovativen, saj poskušamo dati parkom višjo dodano vrednost in novo dimenzijo.
Projekt predvideva inovativno ureditev določenih javnih  površin pod nazivom UŽITNI in ČUTNI parki, ki bodo v prostoru trajnostno in smiselno, na sodoben način, povezale medgeneracijsko oskrbo  trajnostno urejenega užitnega in čutnega prostora.
V parkih bodo na ekološki način zasajene izključno užitne rastline, ki bodo obiskovalcem parkov (predvsem otrokom) nudile ne le svež prigrizek ob igri in počitku, ampak tudi prepoznavanje že pozabljenih rastlin (skorš, murva, šmarna hrušica...) ter spoznanje, da lahko prelep ambient v parku ustvarimo tudi z ne parkovnimi, užitnim, avtohtonimi rastlinami. Ostali elementi v parkih bodo čutne poti iz naravnih materialov, zelišča,  v parkih bo potekala tudi izobraževalna dejavnost. Manjkala ne bodo naravna igrala z izobraževalno funkcijo ter v Pivki tudi načrt ureditve urbanih vrtov. Parki bodo zasnovani tako, da jih bodo v največji meri vzdrževali uporabniki sami, oziroma se jih bo vzdrževalo tudi preko izobraževalnih delavnic (npr. obrezovanje drevja…), ki se bodo izvajale pod okriljem izobraževalnih zavodov (KGZ Nova Gorica,…).
V občini Postojna se bo uredil UČP na prostoru za OŠ Antona Globočnika katerega bodo koristile vse generacije in tudi mentorica Kmetijskega krožka. Na tej šoli se bo s sredstvi projekta začel izvajati Kmetijski krožek, katerega temeljni cilj bo ozaveščanje učencev o samooskrbi z lokalno, ekološko hrano in o trajnostnem načinu življenja. V parku se bo izvedlo predavanja in delavnice za krajane (KGZ Nova Gorica)  in osnovnošolce. Vključilo se bo tudi Univerzo za tretje življenjsko obdobje("Govorica zelišč") , kot tudi za širšo javnost (»Sprehod po zeliščnem vrtu«).Ob koncu projekta se načrtuje samostojno zaposlitev mentorice kmetijskega krožka, saj ji bo projekt omogočal zagon dejavnosti.
Pripravila se bo idejna zasnova (idejni in izvedbeni načrt) za ureditev UČP ob stanovanjski hiši  v Slavinju, ki bo služila kot primer ureditve UČP za privatne namene z upoštevanjem ekoloških načel in zasaditve užitnih rastlin s poudarkom na avtohtonih oziroma »pozabljenih« vrstah, primernih za klimatske razmere tega področja. Idejna zasnova bo dostopna tudi širši javnosti kot primer samooskrbe in trajnostnega razvoja podeželja.
Aktivnosti operacije:
Idejni in Izvedbeni načrt ureditve UČP v mestu Pivka:
- Izvedba petih motivacijskih in strokovnih delavnic z okoliškimi prebivalci in strokovnimi institucijami (KGZ) z namenom upoštevanja želja in načrtovanja aktivne vloge prebivalcev pri vzdrževanju UČP.
- Izdelava idejnega in izvedbenega načrta.
Izdelava idejnega in izvedbenega načrta ureditve UČP v vasi Slavinje.
Ureditev UČP na praznem prostoru ob OŠ Antona Globočnika v Postojni  - zunanji izvajalec.
- Izvajanje kmetijskega krožka v šol. letu 2017/18 v višini 700 ur s pripravami.
- Izvedba izobraževanja v UČP z osnovnošolci in univerzo za tretje življenjsko obdobje 50 ur.
- Izvedba treh delavnic za krajane na temo lokalne samooskrbe
Ureditev UČP v vasi Zagorje ob igrišču z izvedbo delavnice na temo lokalne hrane in samooskrbe z uporabljenimi živili iz urejenega UČP.
Preureditev parka ob OŠ Antona Žnideršiča  v UČP s prostovoljnim delom bo obsegala nabavo materiala in izvedba 2 delavnic za učence, učitelje in krajane na temo lokalne samooskrbe in trajnostnega razvoja.
Uporaba šolskega ekovrta  ob OŠ Rudolfa Ukoviča Podgrad:
- Izvedba 3 delavnic s krajani in učenci na temo lokalne samooskrbe in trajnostnega razvoja.
Vodenje projekta in  obveščanje javnosti in promocija ter fotoreportaža aktivnosti v obliki manjše razstave.