Vzpostavitev pogojev za spletno prodajo ekoloških kmetijskih pridelkov in izdelkov pod blagovno znamko The Secret Village

Nosilec: Jožef Gruden. s.p., Šmihel pod Nanosom 58, 6230 Postojna
Partnerji: Tomaž Premrl - Nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, Šmihel pod Nanosom 4c, 6230 Postojna, Damjan Fatur, kmetija, Vilharjeva ulica 47 6257 Pivka
Občine izvajanja: PI, PO
Predvidena vrednost operacije: 16.937,99 €
Znesek sofinanaciranja: 8.957,56 €

Tematsko področje: ustvarjanje novih delovnih mest

Trije partnerji, dva iz občine Postojna in eden iz občine Pivka, so se združili v razvojno partnerstvo za skupni nastop na trgu in skupno promocijo ekoloških kmetijskih pridelkov in izdelkov. Vsem je zelo pomembno, da naravne danosti okolja v katerem živijo združujejo z naravi in človeku prijazno obliko kmetovanja. Na njihovih poljih rastejo starodavna žita, zelišča, industrijska konoplja in aronija, iz katerih nastajajo izdelki z visoko prehransko vrednostjo in bogatim okusom. Koncept sonaravnega bivanja uvajajo tudi v vzrejo avtohtone slovenske pasme krškopoljskih prašičev in govedi.
Zavedajo se, da za obstoj in razvoj kmetije ni dovolj samo proizvesti ampak je treba produktom dodati vrednost in jih tudi uspešno prodati. V ta namen so že v letu 2016 razvili blagovno znamko The Secret Village, v okviru katere danes prodajajo oluščena in brušena bio žita, moko mleto na mlinske kamne, hladno luščene bio kaše, hladno stiskano olja, v načrtu pa imajo dodajanje novih proizvodov. Vsi izdelki so na voljo v ličnih darilnih embalažah. Trenutno se prodaja vrši večinoma na domu, predvsem se je povpraševanje povečalo pred novim letom, ko so lokalna podjetja in organizacije kupovala poslovna darila. Dolgoročno pa vidijo kot najbolj učinkovito prodajno pot spletno trgovino, ki jo bodo vzpostavili v okviru te operacije.

Cilj operacije je vzpostaviti pogoje za prodajo kakovostnih ekoloških produktov pod blagovno znamko The Secret Village preko spleta in povečati prepoznavnost te blagovne znamke.
Načrtovane so naslednje aktivnosti:

  • Postavitev spletne strani v treh jezikih (SLO, IT, ANJ) s spletno trgovino: na njej se bodo tržili ekološki kmetijski pridelki in izdelki vseh treh partnerjev pod blagovno znamko The Secret Village.
  • Razširitev prodajnega asortimana blagovne znamke The Secret Village in oblikovanje potrebnih dodatnih embalaž in etiket: obstoječi ponudbi bodo dodali 20 novih ekoloških produktov (izdelki iz aronije, žit, industrijske konoplje, mesa krškopoljskih prašičev in govejega mesa), ki jih bo potrebno fotografirati in pripraviti opise za potrebe spletne trgovine.
  • Zagotovitev dodatnih količin aronije: tretji partner ima že sedaj nasad aronije, ki pa ga je treba za zagotavljanje zadostnih količin za prodajo razširiti. Obstoječim 200 sadikam bodo dodali še 300 novih sadik aronije, kar bo zagotovilo pričakovan pridelek 3000 kg letno.
  • Promocijske aktivnosti: adwords kampanija, Facebook stran, optimizacija oglasov, ključnih besed in kampanj, novičnik, promocija v lokalnih medijih in po socialni mreži partnerjev.

Rezultati projekta bodo sledeči:

  • Delujoča spletna trgovina za prodajo ekoloških produktov znamke the Secret Village
  • Vzpostavljeno novo razvojno partnerstvo
  • Za prodajo opremljenih 20 novih proizvodov znamke the Secret Village
  • Vzpostavljenih dodatnih 1000 m2 nasada aronije
  • Večja prepoznavnost blagovne znamke the Secret Village

Znotraj partnerstva si bodo naloge in finančne obveznosti enakomerno porazdelili. Vodilni partner bo prevzel koordinacijo in skrb za poročanje ter delovanje spletne trgovine. Partner 1 bo zadolžen za uvajanje novih proizvodov, njihovo embalažo, etikete in optimizacijo v promocijske namene. Partner 2 pa bo zadolžen za postavitev nasada aronije in za aktivno sodelovanje pri promocijskih aktivnostih in pri oblikovanju vsebin za potrebe spletne trgovine.
Gre za zelo inovativno operacijo, saj na območju Pivke, Postojne in Ilirske Bistrice še ni kmetije, ki bi svoje produkte tržila v okviru lastne blagovne znamke, preko spletne prodaje in še v partnerstvu z drugimi kmetijami. Tudi nasad aronije bo promoviran kot pilotni nasad, na podlagi katerega se bodo za pridelavo tega jagodičevja z izredno visokim deležem antioksidantov in vsestranskimi zdravilnimi učinki, odločali tudi drugi. Dolgoročno pa bo imela operacija pozitiven učinek na razvoj zelenih delovnih mest na območju LAS.