Razširitev dejavnosti Pensiona Patrik

Nosilec: Patrik Križman s.p.
Partnerji: OSNOVNA ŠOLA Rudolfa Ukoviča, NOGOMETNI KLUB PLAMA PODGRAD, Prostovoljno gasilsko društvo PODGRAD, Krajevna skupnost Hrušica
Občine izvajanja: Ilirska Bistrica
Predvidena vrednost operacije: 139.281,27 €
Znesek sofinanaciranja: 50.000,00 €

Tematsko področje

- ustvarjanje novih delovnih mest

- družbena povezanost in socialna vključenost vseh skupin prebivalstva

Podjetnik Patrik Križman s.p. – Pension Patrik iz Hrušice pri Podgradu že vrsto let uspešno opravlja z družinskim Pensionom, kjer kot osnovno storitev nudi gostom 7 sob za nočitev z zajtrkom in kava bar, ob objektu pa je postavljeno tudi parkirišče za avtodome in prostori za rekreacijo, vključno z dvema zunanjima teniškima igriščema z razsvetljavo ter igriščem za odbojko na mivki. Penzion leži ob magistralni cesti Trst – Rijeka ter v neposredni bližini obrtne cone Plama, kar zagotavlja celoletno poslovanje.
Ker obstajajo potrebe po dodatnih in celoletnih dejavnostih v sklopu Pensiona Patrik se bo v okviru operacije postavilo in uredilo montažno športno dvorano, ki bo poleg gostov Pensiona namenjena tudi za širše urbano okolje Podgrada in okolice.
Z uspešno realizacijo operacije se bo bistveno dvignila dodana vrednost ponudbe Pensiona Patrik, omogočila nova ponudba in storitve, kar zagotavlja tudi vsaj eno novo delovno mesto pri vzdrževanju in vodenju obratovanja dvorane. Poleg tega pa bo operacija imela širši javni interes, saj bo nova dodana vrednost urbanemu okolju Podgrada.