Razvoj doživljajskih programov v parku vojaške zgodovine

Nosilec: Javni zavod za upravljanje dediščine in turizem Pivka
Občine izvajanja: PI
Predvidena vrednost operacije: 14.019,57 €
Znesek sofinanaciranja: 9.838,07 €

Tematsko področje: ustvarjanje novih delovnih mest

V Parku vojaške zgodovine, ki ga upravlja Javni zavod za upravljanje dediščine in turizem Pivka, se po končanem investicijskem ciklusu, ki je pripeljal do vzpostavitve največjega muzejskega kompleksa v Republiki Sloveniji trudimo razviti tudi dodatno turistično ponudbo v različnih oblikah doživljajskega turizma. Čeprav smo sprva načrtovali, da jo bomo razvili s pomočjo zasebnega partnerja prek koncesijskega odnosa, se je izkazalo, da je ta dejavnost pri nas premalo razvita in da zlasti v naši regiji močno primanjkuje podjetniške iniciative. V Parku smo se zato s pomočjo predlagane operacije odločili zagnati razvoj dodatnih turističnih programov in v teku izvedbe k sodelovanju povabiti zasebne partnerje, zlasti brezposelne osebe, mlade iskalce prvih zaposlitev, itd.

Operacija zajema razvoj dodatnih turističnih programov v Parku vojaške zgodovine z namenom oživitve, rekultivacije in turistične izrabe okolice starih vojašnic, v katere je umeščen Park. Posledica razvoja dodatnih turističnih programov bo vzpostavitev pogojev za dodatne zaposlitve, tako na Javnem zavodu za upravljanje dediščine in turizem Pivka kot pri zasebnih ponudnikih turističnih storitev. V skladu s sodobnimi trendi razvoja dodatne turistične ponudbe bodo v okviru operacije razviti programi teambuildinga in tematsko obarvano praznovanje rojstnega dne. Pri tem bo optimalno izkoriščena ekskluzivnost lokacije, zlasti podzemna utrdba na Primožu. Osnova programov bo vohunsko-vojaška igra, ki se bo prilagajala različnim skupinam obiskovalcev glede na starostno skupino in njihovo željo. Labirint podzemne utrdbe bo pri tem uporabljen kot danes zelo priljubljena »escape room«. V program bo vključena tudi kaverna iz prve svetovne vojne na Koti 110, ki je bila dolgo povsem zanemarjena in katero smo v zadnjih letih očistili ter s tem omogočili turistično izrabo.
V okviru operacije bo razvit osnovni program, ki predvideva, da se skupina obiskovalcev po zaključenem uvodnem delu, ogledu muzejskega dela Parka odpravi na teren, kjer mora po pravilih igre rešiti cel nabor zapletenih nalog, povezanih z vojaškimi veščinami, preživetjem v naravi, oskrbo poškodovanih, itd., vse v kombinaciji s terenskim pohodom. Njihova osnovna naloga je, da najdejo deaktivacijsko napravo, s katero bodo lahko onesposobili atomsko bombo, s katero skupina teroristov grozi celi civilizaciji. Deaktivacijska naprava je skrita v podzemni utrdbi, kjer jo je treba poiskati, zatem pa najti izhod iz labirinta. Po končanem izzivu skupina odide še na zasluženo okrepčilo – toplo vojaško malico ali degustacijo lokalnih izdelkov.
Predviden idejni scenarij bo tekom operacije še dodelan, zlasti bodo razvite različne variante, prilagojene različnim starostnim skupinam in tipom skupin (podjetja, šole, mešane organizirane skupine, itd.), saj vsaka skupina zahteva drugačen pristop glede na želje in sposobnosti. Operacija poleg razvoja programov predvideva tudi nabavo zagonske opreme, potrebne za začetek njihovega izvajanja.