Spodbuditev kulturnega utripa v regiji 2

Nosilec: Občina Ilirska Bistrica
Partnerji: Občina Pivka, Občina Postojna, Studio Proteus d.o.o.
Občine izvajanja: IB, PI, PO
Predvidena vrednost operacije: 78.348,23 €
Znesek sofinanaciranja: 50.000,00 €

Tematsko področje: družbena povezanost in socialna vključenost vseh skupin prebivalstva

Operacija predvideva aktivnosti, ki bodo na območju LAS pripomogle k spodbudi razvoja vsebin  s področja kulture in izobraževanja, s tem pa se bo aktivno spodbujalo družbeno povezanost vseh skupin prebivalstva. 

operacija spodbuditev kulturnega utripa v regiji 2 vsebinsko dopolnjuje in nadgrajuje projekt spodbuditev kulturnega utripa v regiji vlagatelja občine Pivka, z izboljšavo kulturne infrastrukture v mestu Ilirska Bistrica in ureditvijo sistema skupne informacijske mreže z informacijsko podporo, katera bo omogočila avtomatizacijo skupne informacijske mreže in s tem zmanjšala potrebno delo in stroške vzdrževanja projekta in zagotovila samodejno ažuriranje vsebin informacijske mreže. Projekt vsebuje tudi skupno promocijo izdelanega filmskega gradiva v projektu kulturni utrip vlagatelja občine Pivka.

Na področju kulture v območju LAS lokalni kulturni centri delujejo medsebojno nepovezano in brez skupne informacijske mreže, prav tako pa bi bilo potrebno vzpostaviti tudi usklajevanje na programskem območju. Zaradi majhne medsebojne oddaljenosti kulturnih centrov predstavljajo prebivalci območja potencialne uporabnike vseh centrov, zato je medsebojno povezovanje in deljenje informacij še toliko bolj pomembno.

Pomanjkljiva je tudi kulturna infrastruktura, katera se zaradi neurejenih lastniških razmerij pa tudi zaradi pomanjkanja namenskih sredstev v preteklosti ni posodabljala in ni sledila tehnološkemu napredku in možnostim, zato je večinoma neustrezna in zastarela.

V občini Ilirska Bistrica je osrednji kulturni center Dom na Vidmu, kateri je bil v letu 2013 energetsko saniran. V kulturne namene se v stavbi uporablja velika dvorana z 256 sedeži, mala dvorana, ki sprejme do 100 ljudi, zunanji letni atrij ter večnamenski vhodni atrij z dodatno sobo za pogostitve in pripravljalno kuhinjo.

V veliki dvorani se izvajajo gledališče prireditve, nastopi in revije pevskih zborov, pihalnega orkestra, šolski nastopi osnovnih šol, nastopi komornih skupin in orkestrov glasbene šole Ilirska Bistrica, gostovanja, zborovanja, javne tribune v njej pa se predvajajo tudi kino predstave.

Oprema dvorane je dotrajana, poleg tega nima stacionarne zvočne, svetlobne in video tehnike, kar se ureja z postavljanjem in odnašanjem premične in najete opreme za vsako prireditev posebej. Ta način delovanja otežuje izvajanje prireditev. Za izboljšanje kulturne infrastrukture bo v Domu na Vidmu v veliki dvorani popravljen oder, dodanih bo novih 48 sedežev za obiskovalce, nameščena bo tehnika za zajemanje in predvajanje zvoka ter upravljanje svetil, s popravilom prostora za prevajanje filmov. v dvorani bodo fiksno nameščeni zvočniki in svetila, kateri so potrebni za kvalitetno izvedbo gledaliških in filmskih predstav ter drugih dogodkov. V sklopu prenove bodo urejene tudi garderobe za igralce s pripadajočimi sanitarijami.
Z izvedbo del se bodo izboljšali pogoji za organizacijo prireditev in vzpostavila sodobna kulturna infrastruktura v mestu Ilirska Bistrica.