Vzpostavitev trajnostnega šotorišča za gibalno ovirane

Nosilec: Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna
Partnerji: Občina Pivka, Izobraževanje Tamara Urbančič s.p., Priprava hrane pri vas doma, Rihard Baša s.p.
Občine izvajanja: Postojna, Pivka, Ilirska Bistrica
Predvidena vrednost operacije: 69.532,89 €
Znesek sofinanaciranja: 47.191,25 €

Tematsko področje: varstvo okolja in ohranjanje narave

Ekološko šotorišče, ki ga načrtujemo, bo sledil načelu trajnosti -  uporabe kar največ naravnih materialov. Vso potrebno toplo vodo v šotorišču bo zagotovilo sonce. Na prostoru šotorišča bomo ločeno zbirali odpadke, uporabljali  biološko razgradljiva čistilna sredstva. Uporabnike ŠOTORIŠČEa bomo povezovali z lokalnimi ponudniki in tako spodbujali  lokalno blaginjo. V samem ŠOTORIŠČEu pa bodo imeli gostje možnost souporabe garden village (uporaba pridelkov zeliščnega vrta in pridelkov iz visokih gred ter uporaba izdelkov domačih živali (jajca). Uporabniki ŠOTORIŠČEa bodo v ŠOTORIŠČEu sobivali z zajčjo in kokošja družino. Sproščali se bodo pa v apiterapevtskem objektu ali ob njem. V sklopu ŠOTORIŠČEa bomo vzpostavili tudi letno kuhinjo. Naš cilj bo osveščati goste o pomembnosti ohranjanja okolja in pridelave lokalne hrane na območju treh občin. Kuharski mojster  Rihard Baša s.p. bo  izvajal delavnice "Kako ponuditi obiskovalcem lokalne, tradicionalne in ekološke  jedi", za goste  eko ŠOTORIŠČEa SGLŠ, za goste in obiskovalce    Muzeja  pivških presihajočih jezer  ter  za gostince, ki se ukvarjajo s turizmom v krajih Pivka,   Ilirska Bistrica, Podgrad in Knežak. Ti trije kraji ležijo na glavnih prometnih poteh do morja in v poletnem času gostijo veliko turistov. Da bi se turisti ponovno vračali in zadržali dlje, jim hočemo ponuditi nekaj izvirnega, domačega. Še prej pa gostince naučiti, kako pripraviti in servirati jedi. Lokalne jedi bo  kuharski mojster pripravljal na izviren način z uporabo tudi divje rastočih avtohtonih rastlin ter  na različne načine, tudi na odprtem ognju.
Z operacijo bomo urejevali povezavo med šotoriščem, ki ga načrtujemo v parku SGLŠ Postojna, in recepcijo ter sanitarnimi prostori, ki so že urejeni v okviru youth hostla Proteus Postojna. Uredili bomo tudi prostore za druženje – vse pa bo prirejeno tudi osebam s posebnimi potrebami  predvsem gibalno oviranim).
V okviru dostopa bomo imeli zemeljska dela, rušitvena dela, gradbena dela in zaključna dela.
Ob hostlu že imamo dve visoki gredi, zeliščno gredo,  kunčnik ter kurnik s petimi kurami in objekt z apiterapijo.  Tamara Urbančič bo skupaj z dijaki SGLŠ skrbela za »kmetijski del« šotorišča, da si bodo gostje lahko postregli s svežo zelenjavo in svežimi jajci. Ta del ponudbe je vsekakor inovativen in vključuje ne le svežo hrano z 0km, ampak hkrati tudi izobraževanje mladih  (dijakov šole) v smeri pridelave ekološke hrane iz avtohtonih semen!
Poleg sanitarnih prostorov prirejenih gibalno oviranim, bomo v okviru tega projekta opremili tudi sobo za gibalno ovirane. V šotorišču bomo postavili glamping šotor in ga opremili z elementi prilagojenimi za osebe s posebnimi potrebami (predvsem za gibalno ovirane).
Operacija predvideva nadgradnjo že obstoječega stanja v zelo uspešno delujočem hostlu z  dobrimi rezultati. Z ureditvijo trajnostnega šotorišča bo  povečano št. nočitev, več gostov in skupin ter posledično možnost povečanja delovnih mest v prihodnosti.
Operacija  predstavlja novo in inovativno ponudbo, ki bo med drugim namenjena tudi osebam s posebnimi potrebami (predvsem za  za gibalno ovirane posameznike), za športni turizem, za priprave paraolimpikov. Z uvedbo nove ponudbe bomo podaljšali turistično sezono, povečalo se nam bo število nočitev in povprečna doba bivanja posameznika ter posledično možnost odpiranja novih  delovna mesta seveda glede na povečan obisk.