Obeležitev 200 letnice rojstva Miroslava Vilharja

Nosilec: Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom
Partnerji: KUD Planina, Občina Pivka, Občina Ilirska Bistrica, Občina Postojna
Občine izvajanja: Pivka, Postojna, Ilirska Bistrica
Predvidena vrednost operacije: 45.563,54 €
Znesek sofinanaciranja: 31.788,37 €

Tematsko področje: družbena povezanost in socialna vključenost vseh skupin prebivalstva

Projekt je neprofiten, rdeča nit projekta, ki bo potekal v treh občinah, je obeležitev 200 letnice rojstva slovenskega skladatelja, pesnika, dramatika, politika in časnikarja Miroslava Vilharja. 
Obeležitev 200 letnice rojstva niso zgolj proslave ampak celostna predstavitev življenja Miroslava Vilharja in njegovega dela, tudi trajnostno in sicer v knjigi,  ki bo celostno zaobjela celotni ustvarjalni opus in življenje tega pomembnega krajana, katerega pesmi še vedno prepevamo.
Ves čas bo operacija zasledovala družbeno povezanost in večjo vključenost vseh skupin prebivalstva in sicer skozi aktivnosti, ki jih predvideva operacija, še posebno pri aktivnosti Organizacija proslave v Planini, ki jo bodo člani Kulturno umetniškega društva organizirali in izvedli prostovoljno.
Pri tem si bomo prizadevali za večjo vključenost žensk in drugih ranljivih skupin ter predvsem mladih katerim bo namenjen nagradni natečaj.
V namen celostne obeležitve jubileja bo izvedena proslava z deli Miroslava Vilharja v Ilirski Bistrici, izvedba  spevoigre Jamska Ivanka  v občinah Postojna in  Pivka, kjer je Vilhar živel in deloval. V jeseni bo izvedena tudi proslava v Planini. V okviru operacije je predvidena  izpeljava literarnega, likovnega in foto natečaja na vrtcih, osnovnih in srednjih šolah v občinah Pivka in Postojna na temo Miroslava Vilharja ter postavitev razstav del nagrajencev natečaja.  Za potrebe promocije in najave leta Miroslava Vilharja bo izdelana tudi celostna grafična podoba.
Operacija več trajnostnih vidikov:
- Celostna predstavitev življenja in dela Miroslava Vilharja v knjigi.
- Družbena povezanost  vseh skupin prebivalstva v območju LAS skozi kulturo.
- Dvig zavesti prebivalcev o pomembnosti varovanja snovne in nesnovne kulturne dediščine.
- Dvig  spoštovanja  prebivalcev do pomembnih krajanov in njihovega dela, v tem primeru Miroslava Vilharja, katerega marsikdo ne pozna in bo s to operacijo postal prepoznaven.
- Nakup opreme (stojalo z zastavami), za kulturni dom Planina.

Glavni cilj operacije  je celostna obeležitev 200 letnice rojstva Miroslava Vilharja
Specifični cilji pa so:
1. Izboljšati kulturno kvaliteto  bivanja za vse generacije in ranljive skupine, ter družbeno povezanost in vključenost vseh skupin prebivalstva
2. spodbuditi medgeneracijsko solidarnost in  sodelovanje ter spoštovanje kulturne dediščine,
3. ohraniti kulturno dediščino snovno in nesnovno.

Rezultati operacije bodo:

- 2x Priprava, orkestracija in izvedba spevoigre Jamska Ivanka v Pivki in v Postojni
- 1x Izvedba proslave v Planini, 7.9.2018
- 1x prireditev- proslava Miroslava Vilharja v Ilirski Bistrici
- 1x Izdelava CGP 200 let MV ( logotip, dopisni list…)
- 5x Izpeljava literarnega, likovnega in foto natečaja za šole in vrtce v dveh občinah
- 2x Postavitev razstav nagrajencev natečaja, po občinah.
- 1x Priprava knjige o Miroslavu Vilharju in tisk knjige 1000kos na 200 straneh