Promocija turističnih točk med Snežnikom in Nanosom

Nosilec: Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom
Občine izvajanja: Pivka, Postojna, Ilirska Bistrica
Predvidena vrednost operacije: 11.700,00 €
Znesek sofinanaciranja: 9.806,56 €

Obdobje trajanja projekta: junij 2022- avgust 2023

Tematsko področje: ustvarjanje novih delovnih mest

OPIS:
Operacija temelji na pripravi fotografij za promocijo naravne in kulturne dediščine urbanega prostora z namenom uporabe za pripravo gradiv in storitev za izobraževalne, promocijske in doživljajske namene. Operacija bo s pripravljenimi materiali ponujala možnost zasnove novih pristopov k celostni turistični in izobraževalni ponudbi in omogočala povezovanje med lokalnimi skupnostmi s celotnega območja LAS.
CILJI:
Cilj operacije je nakup in uporaba visokokakovostnih fotografij (149 kom), ki bodo uporabljene za pripravo in izdelavo kvalitetnih promocijskih materialov, gradiv in storitev za izobraževalne, promocijske in doživljajske namene na celotnem področju med Snežnikom in Nanosom.
Fotografije bodo v okviru vodilnega partnerja brezplačno na voljo turističnim ponudnikom in organizacijam na območju in bodo dolgoročno vplivale na kakovostno promocijo naravne in kulturne dediščine urbanega prostora.
REZULTATI:
Z rezultati operacije se bo spodbujalo razvoj novih programov in storitev na področju turizma in povezovanja med ponudniki storitev (izdelava skupnih materialov), na ta način se bo spodbujalo podjetniške aktivnosti na podeželju, saj bodo imeli lažjo in cenejšo pot do kvalitetne promocije. Isto velja za spodbujanje k novim pristopom k razvoju osnovnih storitev na področju naravne in kulturne dediščine.