Spodbuditev kulturnega utripa v regiji 3.

Nosilec: Občina Postojna
Partnerji: Občina Ilirska Bistrica, Občina Pivka, Zavod Znanje Postojna
Občine izvajanja: Postojna, Pivka in Ilirska Bistrica
Predvidena vrednost operacije: 86.472,00 €
Znesek sofinanaciranja: 47.979,97 €

Tematsko področje: družbena povezanost in socialna vključenost vseh skupin prebivalstva

Pri izvajanju opracije sodelujejo 4 partnerji: Občina Postojna, Občina Pivka, Občina Ilirska Bistrica in Zavod Znanje Postojna. Operacija bo potekala v eni fazi od januarja 2020 do septembra 2021. Operacija bo pripomogla k izbljšanju kulturne infrastrukture v Kulturnem domu Postojna ter se vsebinsko dopolnjevala in nadgrajevala operaciji Spodbujanje kulturnega utripa v Občini Pivka in Ilirska Bistrica. Kulturni dom Postojna deluje od leta 2001(pod vodstvom Občine Postojna) od marca 2016 pa je ena od organizacijskih enot Zavoda Znanje Postojna, javni zavod. Kulturni program obsega gledališke, glasbene, plesne in filmske vsebine avtorjev in izvajalcev iz celotne Slovenije in tujine. Večina kulturnih dogodkov in dejavnosti se odvija v osrednji dvorani, ki sprejme 288 obiskovalcev.

 V zadnjih treh letih se je obseg kulturnega programa občutno povečal, vendar zaradi dotrajane in manjkajoče infrastrukture še zdaleč ne dosega nivoja, da bi lahko gostil tehnično zahtevnejše prireditve, kot je na primer kino. Infrastruktura se od leta 2001 ni posodabljala niti ni sledila tehnološkemu napredku, zato je večinoma neustrezna in popolnoma zastarela. Z operacijo se bo v dvorano namestilo novo platno, novo lučno tehniko, projektor in video predvajalnik, ki bo omogočal podporo projekcij in predvajanj visoko resolucijskih video in avdijo vsebin. Tehnika, ki bo nameščena v Kulturni dom Postojna, bo omogočala širši frekvenčni spekter predstav ter bo omogočala gostovanje tehnično zahtevnejših prireditev, ki bodo spodbujale trajni razvoj vsebin s področja kulture in izobraževanja ter dale neko dodano vrednost. Operacija zaokrožuje cikel operacij Spodbujenja kulturnega utripa v regiji in v ta namen se bo na območju LAS vpeljal nov vzgojno-izobraževalni program FILMARIJA. V okviru programa se načrtuje: na območju Občine Postojna 3x filmskih projekcij s predavanji (3x) in delavnicami (1x); na območju Občine Pivka 2x filmske projekcije s predavanji (2x); na območju Občine Ilirska Bistrica 2x fimske projekcije s predavanji (2x). Implementacija inovativnega programa predstavlja pomemben doprinos na področju filmske vzgoje otrok in mladih. Obe aktivnosti zagotavljata dolgoročno spoznavanje, druženje, sodelovanje in povezovanje prebivalstva in ranljivih skupin na območju vseh treh razvojnh partnerjev. Izvedba investicije v infrastrukturo kulturnega doma bo omogočala organizacijo in izvedbo zahtevnejšega kulturnega programa tudi po končani operaciji, prav tako, bo omogočala razvoj in nadaljno implementacijo inovativnega vzgojno-izobraževalnega programa za mlade in otroke (FILMARIJA) tudi po zaključku operacije.