Spodbuditev turističnega utripa v regiji

Nosilec: Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom
Partnerji: Občina Ilirska Bistrica, Občina Postojna, Občina Pivka
Občine izvajanja: Pivka, Postojna, Ilirska Bistrica
Predvidena vrednost operacije: 200.932,63 €
Znesek sofinanaciranja: 145.299,13 €

Tematsko področje: razvoj osnovnih storitev

V operaciji bosta v avlah Doma na Vidmu v Il.Bistrici in Krpanovega doma v Pivki urejeni informativni točki za obiskovalce. Pri ureditvi avle v Domu na Vidmu gre za ureditev vhodne avle, kjer se bo zamenjalo dotrajano stavbno pohištvo, uredilo stene in stropove, posodobilo razsvetljavo prostora in namestilo opremo za sprejem in informiranje obiskovalcev. Prostor bo prilagojen različnim funkcijam ali namenom -sprejemom, promocijam, predstavitvam in razstavam, ki so pomembne tudi z vidika obogatitve turistične ponudbe za obiskovalce mesta. V kulturnem domu Postojna se bodo generalno prenovile sanitarije za obiskovalce kulturnega doma v kleti in pritličju objekta ter vzpostavilo digitalni spletni rezervacijski sistem. 


Cilji operacije:

- z izvedbo načrtovanih aktivnosti ohraniti premično in nepremično kulturno dediščino ter v sodelovanju partnerjev ustvariti nov turističen produkt, ki bo destinacijo regije prikazatal še bolj atraktivno in omogočil prenos dediščine na naslednje rodove,

- vzpostaviti multiplikativni učinek tudi na drugih ravneh, kot npr. osvajanje pomembnosti obrti v preteklosti, sedanjosti in prihodnosti, zanimanje za prenočitve, gostinske ponudnike, lokalne izdelke – bodisi prehranske ali rokodelske.

- prispevati tudi k ohranjanju in oživljanju podeželja in mesta ter spodbujati h kreiranju lastnih zgodb in produktov, ki bodo rezultirali v obliki dodatnih zaposlitev,

- dvigniti kakovost življenja v regiji tako prebivalcev kot obiskovalcev. 

Rezultati operacije:

1. Ureditev vhodnega atrija Doma na Vidmu v Ilirski Bistrici
2. Nabava opreme vhodnega atrija Doma na Vidmu v Ilirski Bistrici
3. Predelava in ureditev obstoječega prostora recepcije Krpanovega doma v Pivki
4. Ureditev in namestitev osrednjega pulta, pohištva in gostinske opreme v recepciji Krpanovega doma v Pivki
5. Oprema recepcije Krpanovega doma v Pivki S pohištvom za obiskovalce
6. Nakup stroja za čiščenje površin Krpanovega doma v Pivki
7. Ureditev in adaptacija sanitarnega dela Kulturnega doma Postojna
8. Izdelava digitalnega rezervacijskega sistema Kulturnega doma Postojna
9. Promocija aktivnosti in rezultatov operacije