Hop on – Hop off turistični prevoz

Nosilec: RRA Zeleni Kras d.o.o., Prečna ulica 1, 6257 Pivka
Partnerji: ZAVOD ZNANJE POSTOJNA, ZAVOD ZA TURIZEM PIVKA, TIC ILIRSKA BISTRICA, TUAM d.o.o.
Občine izvajanja: Postojna, Pivka in Ilirska Bistrica
Predvidena vrednost operacije: 43.484,06 €
Znesek sofinanaciranja: 12.711,68 €

Obdobje trajanja projeka: 02.10.2017 - 29.09.2018

Partnerji v projektu HOP ON smo uspešno izvedli celotno načrtovano operacijo. Delo smo pričeli s partnerskimi sestanki, kjer smo se najprej dogovorili glede spremenjenih časovnic in hitrejšega izvajanja posameznih faz in aktivnosti v operaciji. Ker je HOP ON v samem bistvu vezan na glavno turistično sezono, ki v našem območju traja od junija do septembra, smo načrtovali izvedbo pilotne faze za te tri mesece.
V prvi fazi operacije smo razdelali model prevoza HOP ON. Opravili smo analizo podobnih storitev v Sloveniji in tujini ter sestavili najustreznejši model za naše območje. Poslovni model sloni na dveh glavnih temeljih: Ponuditi fleksibilen način obiska posameznih vključenih točk in nadgraditi transfer med vključenimi točkami z interpretativnim turističnim vodenjem. Domači in tuji obiskovalci so dobili kvalitetno storitev, ki ponuja nov, do sedaj neobstoječ produkt v tej regiji. Izbrali smo kombinacijo stalnega urnika z vključenimi postajališči (TIC Postojna, Ekomuzej Pivških presihajočih jezer, Park vojaške zgodovine Pivka, grad Prem, Predjama, Postojnska jama, Muzej krasa). Izbrane točke smo uskladili z urniki, tako da so bile odprte ob predvidenih postankih. Pilotno fazo smo izvajali od petka do nedelje s pričetkom ob 9.00 uri zjutraj in zaključkom ob 19.00 uri. Vožnje so potekale od junija do septembra. Pred pričetkom izvajanja pilotne faze, smo partnerji operacije testirali model, časovnico in celoten potek doživetja. Po zaključenem testiranju smo itinerarij ustrezno korigirali in potrdili.
Vsak izmed vključenih partnerjev je sestavil za svoje znamenitosti in območje vsebino s posameznimi aktualnimi opisi turističnih znamenitosti, zgodovine, zanimivih anekdot in zgodb ter posebnostih, ki so značilne za našo regijo. Sestavljeni dokument (itinerarij) je osnova za vse turistične vodnike/šoferje, ki so vključeni v operacijo HOP ON. Odločili smo se za kombi vozilo, ker je vozen z vozniškim izpitom za B kategorijo. To pa je bil ključen faktor, saj smo želeli v operacijo vključiti lokalne turistične vodnike, ki so v preteklih letih opravili izobraževanje in pridobili licenco za vodenje po destinaciji Zeleni kras. S tem smo povezali različne aktivnosti, ki jih izvajamo na nivoju celotne destinacije in turističnim vodnikom ponudili nov način za kapitalizacijo njihovih pridobljenih znanj. Izbrani vodniki so morali biti ustrezno registrirani, z rednimi poročili in dokazili o vodenjih, ter časovno dosegljivi. Zanje smo pripravili dve delavnici, eno teoretično s predstavitvijo poteka storitve HOP ON Zeleni kras ter drugi praktični preizkus na terenu, kjer se je vsak izmed vključenih preizkusil v sočasni vožnji in turističnem vodenju po sestavljenem itinerariju.
Veliko aktivnosti smo vložili v samo promocijo storitve HOP ON. Pripravili smo video in foto gradivo. Pri tem smo posnel en daljši promocijski video, eno krajšo različico ter pet tematskih napovednikov. Ob snemanju je nastala tudi obsežna fototeka, ki je vsem dostopna za nadaljnjo rabo. Pripravili smo tudi poenoteno celostno grafično podobo za HOP ON, promocijske letake in plakate, promocijske toteme (stojala) ter spletne oglase. Promocijska kampanja je potekala online in offline. Na spletu smo novo storitev oglaševali preko različnih spletnih strani in portalov, osnova pa je bila destinacijska spletna stran www.zelenikras.si. Promocijske kampanje smo izvajali preko oglaševanja na socialnih omrežjih na slovenskem in na tujih trgih. Offline promocija je bila usmerjena predvsem v lokalno okolje: na gradu Prem smo organizirali novinarsko konferenco in predstavitev operacije HOP ON (rezultat tega so številne objave v domačih medijih kot so Primorske novice, oddaja RTV Slovenija Na lepše, oddaja Na Potep (RTV Koper), Notranjsko Primorske novice, Radio 94, STA, TV Galeja, Studio Proteus, Radio Robin, Slovenia.info ter ostali manjši mediji v Sloveniji) S tem smo poskrbeli za dvig prepoznavnosti nove storitve, poudarili pa smo tudi pomen sofinanciranja tovrstnih operacij z razpisi LAS ter možnostmi, ki jih ta instrument ponuja.
Ključnega pomena pri uspešnosti tovrstne storitve je vključenost lokalnega turističnega gospodarstva, predvsem ponudnikov namestitev v izbranih občinah. Zanje smo organizirali predstavitev storitve HOP ON pred samim pričetkom izvajanja pilotne faze. Ker se je na povabilo odzvalo manjše število ponudnikov od pričakovanega, smo s partnerji operacije izvajali individualne obiske ponudnikov namestitev. Tam smo jim predstavili potek storitve HOP ON, predali promocijsko gradivo, njih pa pozvali naj vsem svojim gostom predstavijo in ponudijo možnost koriščenja storitve HOP ON. Večina ponudnikov je storitev HOP ON sprejela kot izredno dobrodošlo nadgradnjo turistične ponudbe v regiji.
En izmed izzivov je bil ponuditi možnost obiska oddaljenih točk ruralne regije, ter med seboj povezati različne deležnike na področju turizma, kmetijstva, in razvoja podeželja. Z izvedbo operacije HOP ON smo ta izziv začeli reševati in ga bomo v prihodnjih letih uspešno premostili.                    Dejan Iskra, 26.9.2018

 

 

Vabimo vas k ogledu naslednjih filmov:

  HOP ON Zeleni kras

  HOP ON Zeleni kras

   

  HOP ON Zeleni kras (kratka)

  HOP ON Zeleni kras (kratka)

   

  HOP ON Zeleni kras (teaser 1)

  HOP ON Zeleni kras (teaser 1)

   

  HOP ON Zeleni kras (teaser 2)

  HOP ON Zeleni kras (teaser 2)

   

  Povezava na film:

   

  Povezava na film:

   

  Povezava na film:

   

  Povezava na film:

   

  HOP ON GREEN KARST

  HOP ON GREEN KARST

   

  Povezava na film:

   

  Povezava na film:

   

  Povezava na film:

   

  Povezava na film:

   

  Povezava na film:

   

  Povezava na film:

   

  Povezava na film:

   

  Povezava na film:

   

  Povezava na film:

   

  Povezava na film:

   

  Povezava na film:

   

  Povezava na film:

   

  Povezava na film:

   

  Povezava na film:

   

  Povezava na film:

   

  Povezava na film:

   

  Povezava na film:

   

  Povezava na film:

   

  Povezava na film:

   

  Povezava na film:

   

  Povezava na film:

   

  Povezava na film:

   

  Povezava na film:

   

  Povezava na film:

   

  Povezava na film:

   

  Povezava na film:

   

  Povezava na film:

   

  Povezava na film:

   

  Povezava na film:

   

  Povezava na film:

   

  Povezava na film:

   

  Povezava na film:

   

  Povezava na film:

   

  Povezava na film:

   

  Povezava na film:

   

  Povezava na film:

   

  Povezava na film:

   

  Povezava na film:

   

  Povezava na film:

   

  Povezava na film:

   

  Povezava na film:

   

  Povezava na film:

   

  Povezava na film:

   

  Povezava na film:

   

  Povezava na film:

   

  Povezava na film:

   

  Povezava na film:

   

  Povezava na film:

   

  Povezava na film: