Obnova mlinskega kolesa Hodnikovega mlina in fasade

Nosilec: Hodnik Kristijan
Partnerji: Gostinstvo Tomex
Občine izvajanja: Ilirska Bistrica
Predvidena vrednost operacije: 38.606,14 €
Znesek sofinanaciranja: 29.713,45 €

Obdobje trajanja projekta: 01.09.2017 - 29.06.2018 

Z deli smo začeli 8. novembra in sicer s sanacijo kamnitega tlaka ob mlinu. Dela je izvajalo podjetje Drava iz Ptuja, ki je pooblaščeno za dela v vodotokih. Z deli smo zaključili 11. novembra v skladu s ponudbo in pogodbo. Mlinsko kolo je bilo montirano dne 8.3. s strani  podjetja Drava v sodelovanju z izdelovalcem kolesa ( Branko Čekada s.p.). Fasado se je obnavljalo v času od 11. aprila do 24. junija. Vsa dela so bila narejena v skladu z vlogo.

Izpolnjeni so bili naslednji cilji:

Število novih programov: 1  - Dopolnjena muzejska zbirka z  mlinskim kolesom

Obrazložitev:
Hodnikov mlin je muzej kulturne dediščine z zbirko različnih orodij in pripomočkov, ki so jih nekdaj uporabljali v mlinarstvu, saj je bil Hodnikov mlin eden vodilnih mlinov v Ilirski Bistrici. Mlin kot mlin pa od leta 1975 ne deluje več.
Muzej je za javnost odprt od leta 2009, vodenje skupin je do leta 2018 opravljalo Turistično društvo  Ilirska Bistrica, v letu 2018 pa je vodenje prevzel tudi TIC Ilirska Bistrica.
Z obnovo mlinskega kolesa je zbirka mlinarstva v mlinu popolna, kar prej brez mlinskega kolesa ni bila,  saj omogoča prikaz mletja žita, kar prej ni bilo mogoče prikazati. S tem se je razvil nov program, ki bo omogočal celovito turistično vodenje ter predvsem izvajanje izobraževalnih aktivnosti, npr. tehniški dnevi osnovnih šol, delavnice UTŽO, …
Cilj operacije je prikaz načina pridobivanja moke, tako mlajšim rodovom kot obiskovalcem mlina, ki je urejen v muzej. Obstajajo pa tudi možnosti delavnic za šolsko mladino, s spoznavanjem mlina, uporabo vode kot pogonskega sredstva iz obnovljivega vira energije.

Z edinim delujočim mlinskim kolesom v historičnem jedru kraja si bosta roko podali preteklost (prikaz tehniške kulturne dediščine) in prihodnost (uporaba obnovljivih virov energije, ki združuje sonaravno gospodarjenje s skrbjo za okolje).


Število novih storitev: 1 – Obnovljena fasada

 Učinek operacije je lepše in bolj urejeno okolje mlina ter osrednjega trga v historičnem jedru Ilirske Bistrice, ki omogoča kvalitetnejšo turistično ponudbo.