Ohranjanje dediščine furmanstva ob cesarski cesti Dunaj - Trst s poudarkom na območju občine Postojna

Nosilec: Kulturno društvo Kolut, Cesta v Staro vas 2, 6230 Postojna
Partnerji: STUDIO PROTEUS, produkcija audio video kaset, d.o.o., Postojna; Občina Postojna
Občine izvajanja: Postojna, Pivka in Ilirska Bistrica
Predvidena vrednost operacije: 66.534,03 €
Znesek sofinanaciranja: 46.889,41 €

Obdobje trajanja projekta: 15.11.2017 - 28.09.2018

Rezultat operacije je bila produkcija dveh dokumentarnih filmov Studia Proteus d.o.o. , ki  obravnavata furmanstvo in z njim povezane dejavnosti. Furmanstvo je bila ena od najpomembnejših dejavnosti, s katero so se ukvarjali prebivalci ob stari cesarski cesti Dunaj-Trst in je posledično prispevalo k razvoju drugih dejavnosti, kot so lesna industrija, gostinstvo idr.
Izvedba operacije omogoča dokumentiranje kulturne dediščine na območju regije in vključuje občine Postojna, Pivka in Ilirska Bistrica. Dokumentiranje je osnovano na obstoječih in dostopnih dokumentih ter pričanju še živečih prebivalcev. 
Filma sta izšla na  DVD-jih, podarili smo jih domoznanskim oddelkom knjižnic v omenjenih občinah in Notranjskemu muzeju. Ob projekcijah smo pripravili  promocijsko akcijo.
Za izvedbo dokumentarcev in razvoj te dejavnosti je bila potrebna nabava ustrezne  snemalne opreme ter zaposlitev.
Z operacijo smo okrepili znanja s področja filmskega dokumentiranja kulturne dediščine,  z razvojem te dejavnosti pa smo na območju postavili pogoje  za razvoj novih delovnih mest. V operaciji smo povezali izkušnje in znanje starejših, ki so pričevalci dediščine furmanstva, z ustvarjalnostjo mladih, ki sdo njihovo pričevanje zabeležili, in na ta način vzpostavili svojstven medgeneracijski most.
V prvi fazi  je bila izvedena produkcija prvega  filma z naslovom Dediščina furmanstva, ki je bil premierno prikazan dne 22. 5 2018 v Postojni, ponovitve  so bile 23.5.2018 v Postojni, 24.5.2018 v Ilirski Bistrici in 25.5. 2018 v Pivki.
 

Društvo Kolut je v drugi fazi izvedlo raziskavo terena, ki je bila osnova za scenarij in produkcijo filma.

Studio Proteus d.o.o je v 2.fazi izvedlo produkcijo 2.dela filma Dediščina furmanstva.
Projekcije dokumentarnega filma  so bile 17.12. in 18.12. 2018 v Postojni, 21.12.2018 v Ilirski Bistrici in 26.12.2018 v Pivki. 

 

Vabilo